Bezorgoverlast wordt aangepakt

Gevaarlijk rijgedrag van bezorgbrommers en –fietsen en is een al lang bestaand probleem. Het komt niet alleen in het autoluwplusgedeelte voor, maar ook steeds meer in de overige binnenstad. De afgelopen jaren is het aantal horecazaken met bezorgservice in de binnenstad sterk gestegen. Van leden krijgen wij regelmatig signalen van onveilig rijgedrag van bezorgbrommers en –fietsers. Het betreft overwegend te hard rijden en het negeren van voorrangssituaties, maar ook het met hoge snelheid tegen het verkeer inrijden en het rijden over stoepen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor de bewoners, de bezoekers, maar ook voor de bezorgers zelf. De bezorgers zijn jong en zijn zich niet altijd bewust van de risico’s van hun rijgedrag voor anderen en voor zichzelf.

Wij hebben begin vorig jaar wederom een brief over het gevaarlijk rijgedrag van bezorgbrommers en –fietsers naar de gemeente en de raad gestuurd met het verzoek om actie. Naar aanleiding van deze brief is het onderwerp toen uitgebreid besproken in de raadscommissie Ruimte en verkeer. Burgemeester Bijsterveld, de portefeuillehouder veiligheid, heeft toen aangegeven dat het een bekend probleem is waar regelmatig aandacht aan wordt besteed door controles en het uitdelen van waarschuwingen. Het uitbreiden van handhaving was toen niet echt mogelijk, omdat de handhaving van de coronamaatregelen veel handhavingcapaciteit kostte. Gelukkig is inmiddels de extra capaciteit voor handhaving op coronamaatregelen niet meer nodig. Afgelopen september maakte de gemeente bekend dat de ontheffing voor een maaltijdbezorger permanent is ingetrokken. In de Stadkrant van afgelopen weekend staat het onderstaande bericht.

 

De start ligt bij de ondernemers
Wij zijn blij dat de gemeente duidelijk acteert op het gebied van bezorgoverlast. Handhaving is zeer belangrijk, maar de start ligt natuurlijk bij de ontheffingshouders. Wij vragen de ondernemers ten behoeve van de verkeersveiligheid en ter voorkoming van overlast zich te houden aan de voorwaarden van de ontheffing. Dat betekent onder andere dat de ondernemers erop toezien dat hun bezorgers zich houden aan de voorwaarden uit de ontheffing en de reguliere verkeersregels. Dit houdt natuurlijk ook in dat zij hun bezorgers vertellen wat de voorwaarden en overige gedragsregels zijn, ook als de bezorging per (elektrische) fiets gaat. Een van de voorwaarden is dat er alleen in het autoluwplusdeel gereden mag worden om daar te bezorgen en niet om het als doorgangsgebied te gebruiken. Voor de oost-westdoorgang van de binnenstad moet de Rode Loper worden gebruikt.

geplaatst op
23 december 2022