BBN benoemt erelid tijdens ALV

Op de ALV van 19 april 2016 heeft het bestuur van BBN Corrie Schaareman als erelid benoemd, wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging.

Corrie Schaareman was meer dan 20 jaar een van de stuwende krachten achter het Bewonersplatform Binnenstad Noord – de voorloper van de belangenvereniging – en secretaris en penningmeester tegelijk

Corrie Schaareman is in 1930 te Delft geboren en woont vanaf haar achtste jaar aan het Rietveld. Dat heeft er stellig veel toe bijgedragen, dat ze zich heeft ontwikkeld tot een betrokken bewoonster van de binnenstad. Ze is de afgelopen 20 jaar actief betrokken bij het functioneren van de bewonersorganisatie van de noordelijke binnenstad van Delft en ze heeft als secretaris en penningmeester ervoor zorggedragen dat het Bewonersplatform Binnenstad Noord goed kon functioneren. Het bewonersplatform had geen inkomsten, maar wel kosten. Corrie zorgde ervoor dat de gemeente die kosten heeft vergoed. Vanaf het begin van haar werkzaamheden bij onze organisatie heeft zij ervoor gezorgd dat iedereen uit de buurt die op de hoogte wil blijven, ook voorzien wordt van de juiste informatie. Mede door haar inzet is het Bewonersplatform een betrouwbare gesprekspartner geweest voor de wijkcoördinator.
Dank zij Corrie konden we als vereniging in december 2014 een vliegende start maken.

geplaatst op
10 mei 2016