Alternatief voor touringcarparkeren op Paardenmarkt

Sinds twee jaar mogen touringcars niet meer in het historische centrum rijden. Het in- en uit laten stappen van passagiers moet plaatsvinden op de Koepoortplaats achter het Hampshire Hotel Delft Centre en op de Phoenixstraat bij het St. Agathaplein. Bij het instellen van dit verbod zijn echter de twee touringcarparkeerplaatsen op de Paardenmarkt niet opgeheven. Wij zien een toenemend gebruik van deze plaatsen door buitenlandse touringcars. Geen wonder, want deze twee parkeerplaatsen worden ook gepromoot op de site van ParkerenDelft.

De touringcars geven geluids- en stankoverlast voor de omwonenden en hebben een negatief effect op de luchtkwaliteit (onder andere door geparkeerd te staan zonder passagiers, maar met draaiende motor). De rijroute van de bussen via Nieuwe Plantage en Doelenstraat is nauw en met scherpe bochten. Op de Paardenmarkt moeten de bussen bij het wegrijden van het plein achteruit de rijweg opsteken om hun draai te kunnen maken. Dit alles leidt tot onveilige situaties. Daarnaast is de noodzaak voor deze twee parkeerplaatsen vervallen omdat er inmiddels genoeg parkeerruimte voor touringcars buiten de binnenstad is gecreëerd.

Reactie gemeente
De gemeente geeft in haar reactie op ons verzoek van juni aan, dat bij het instellen van het verbod op touringcarbussen in 2016 er bewust is besloten de twee parkeerplaatsen op de Paardenmarkt te handhaven. Dit omdat de aan de Paardenmarkt gelegen Karrewiel en Ipse met regelmaat bestemmingen zijn voor touringcars.  Het gebruik van de touringcarparkeerplaatsen  is geen argument  geweest bij het opheffen van het touringcarparkeerplaatsen elders in de binnenstad. Dit is een naar onze mening een weinig consequente houding.

In de reactie gaat de gemeente voorbij aan de krappe aan- en afrijroutes en de overlast voor de bewoner van de Paardenmarkte en directe omgeving. Wellicht speelt hierbij een rol dat de gemeente bij haar beleid en acties steeds meer uitgaat van ingediende klachten. Daarom herhalen wij: als u een onveilige of anderszins ongewenste situatie heeft in uw omgeving meld dit bij de gemeente, zie ook de groene knop Melden Overlast rechtsonder op de homepagina van onze website.

Ons alternatief
Wij kunnen ons een werkbaar compromis /alternatief voorstellen uitgaande van het gebruik van de touringcarparkeerplaatsen door de aan de Paardenmarkt gelegen Karrewiel en Ipse. Daarnaast is het ons inmiddels bekend geworden dat de touringcarparkeerplaatsen ook gebruikt worden om groepen af te zetten of op te halen voor hotel De Plataan. Ons alternatief is daarom: bestem de touringcarparkeerplaatsen alleen voor het brengen en halen, dus in – en uitstappen, van  bezoekers aan Paardenmarkt en directe omgeving. Dit is te bereiken door:

  • De twee parkeerplaatsen niet meer aan te geven als algemene touringcarparkeerplaats op de site van ParkerenDelft.
  • De twee parkeerplaatsen te bestemmen voor in – en uitstappen door het plaatsen van het bord  parkeren voor bussen voor maximaal 30 minuten met een extra onderbord waarop gevraagd wordt de motor uit te zetten, zie het bord boven dit artikel.

Wat hebben dit alternatief voorgelegd op de BBN-bijeenkomst van 18 september. De vergadering vond het een goed idee en inmiddels hebben wij dit alternatief per brief aangeboden aan de gemeente.

Voor onze brief klik hier

geplaatst op
16 oktober 2019

Reacties

Door Lidia Van Albada (niet gecontroleerd) op
Goed idee, dit alternatieve plan! Algemeen vind ik het stationair draaien van motoren steeds meer een probleem op de Paardenmarkt. Zowel van auto's, busjes, taxi's als grotere bedrijfswagens etc. In de zomer vanwege de airco en in de winter de verwarming. Chauffeurs staan lang stil met motor aan, soms zelf s midden in de nacht. Borden plaatsen motor af?