Afscheid Joop Gravesteijn

Op 11 mei 2022 vond de afscheidsreceptie plaats van Joop Gravesteijn, in het pand van Ipse De Bruggen aan de Paardenmarkt. Joop is vorig jaar naar Gouda verhuisd, en is in april 2022 gestopt als bestuurslid van onze belangenvereniging. Na bijna 50 jaar actief en 32 jaar voorzitter te zijn geweest alle reden om hem als vereniging een afscheidsreceptie aan te bieden.

Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om langs te komen, met (oude) buurtgenoten te praten en Joop en Henriette te groeten.

Marlies Heesen, voorzitter van BBN, sprak Joop toe. Ze bedankte hem voor alles wat hij gedaan heeft voor de bewonersbelangen en ook de constructieve manier waarop hij dat deed en de manier waarop hij anderen wist in te schakelen. Ze citeerde Delfts voormalige burgemeester Van Walsum en Hoogheemraad Manita Koop, die beide wezen op de cruciale rol die Joop heeft gehad in het tot stand komen van een oplossing voor de wateroverlast in de noordoostelijke binnenstad. Voor zijn grote inspanningen was Joop tijdens de ALV al door het bestuur als erelid benoemd (lees hier). Marlies bood Joop een speciaal voor de gelegenheid gemaakte buurtkrant aan, waarin de geschiedenis van 50 jaar bewonersactiviteiten in de noordelijke binnenstad in breder perspectief wordt belicht. Mede namens Henriëtte sprak Joop zijn dank uit voor de receptie en de vele bezoekers. En natuurlijk zal hij regelmatig Delft blijven bezoeken.

afscheid Joop

Verder waren er vooral veel ontmoetingen, onder het genot van heerlijke hapjes van de Firma van Buiten, een drankje en accordeonmuziek van Ton van Graas. De gasten konden de speciale buurtkrant meenemen; De andere BBN-leden hebben hem inmiddels in de brievenbus gekregen. 

Hieronder een fotocollage.

receptie

receptie

receptie

receptie

receptie

afscheid

receptie

receptie

receptie

receptie

receptie

receptie

geplaatst op
14 mei 2022