50e Kinderspelen op de Raam, bijzonder en zeer geslaagd

Dit jaar werden voor de 50e keer op Koningsdag de traditionele Kinderspelen op de Raam gehouden. Ter gelegenheid van dit 10e lustrum was er een aparte lustrumcommissie en ging het ’s morgens allemaal een beetje anders dan anders. Naast de Kinderspelen was er ’s middag een reünie voor (oud)vrijwilligers en oud winnaar van de wisselbeker. Onbedoeld anders dan anders was  het aantal auto’s dat ondanks de borden en flyers onder de ruitenwissers toch nog op het feestterrein stond. Politie en Handhaving hebben ervoor gezorgd dat een aantal auto’s alsnog werd verplaatst naar het schoolplein; hiervoor onze hartelijke dank.

De Spelen
De officiële start van de Kinderspelen om 10:00 uur werd verricht door de wethouder van de binnenstad en buurtbewoner Frank van Vliet. Hij deed dit door een plantenbak met het bordje Kinderspelen op de Raam 50ste keer, 27 april 2024 te onthullen.

Daarna deden 150 kinderen (hoofdzakelijk uit de buurt) van 1 tot en met 12 jaar mee aan het parcours met allerlei nostalgische spelletjes. Met een spelkaart in de hand gingen ze ander andere van hoefijzergooien via skippyballen naar blikgooien. Ook de Kop van Jut was zeer in trek.

De lustrumcommissie had gezorgd voor een extra attractie: de trekstier. Deze gaf veel plezier voor de berijders en de trekkende ouders en kinderen.

Om 12:00 was het einde van de spelletjes en volgde niet zoals gebruikelijk een act, maar een levend ganzenbord, waar de kinderen met hun ouders aan konden deelnemen. Het was een parkoers met vele opdrachten.  Het einde van het ganzenbord was bij de kraam met minitompouces met het Kinderspelenlogo, zie ook de foto het artikel. Dit in plaats van het gebruikelijke ijsje.

Prijsuitreiking
Tijdens het levend ganzenbord werden de punten geteld en daarna kon overgegaan worden tot de prijsuitreiking. Eerst maakte de voorzitter van de jury bekend wie de prijswinnaars van de kleurwedstrijd waren. De winnaars per leeftijdscategorie waren       

t/m 6 jaar               Robbie (3 jaar)       
7 - 9   jaar  Isabella (7jaar)
10 - 12 jaar Lente (11 jaar)

Alle winnaars kregen een T-shirt met daarom afgedrukt hun winnende kleurplaat. Hieronder reikt de voorzitter van de jury de prijs uit aan winnaar Isabella. Voor het juryrapport zie de bijlage.

De winnaars van de spelen waren:

1 – 3 jaar  1prijs Welmoed
  2e prijs Noë
  3prijs Tess
4 – 6 jaar 1prijs Job
  2e prijs Siem
  3prijs Mats
7 – 9 jaar 1e prijs Tijmen 
  2e prijs Phine

  3e prijs Cato
10 – 12 jaar 2e prijs Louisa
  3e prijs Pier

en de eerste prijs en dus ook de wisselbeker was voor Bo Plaat.

Omdat het de 50e keer was ging ook de wisselbeker uitreiking anders dan anders. Roel van Velzen oud buurtbewoners en winnaar van de wisselbeker in 1989 zorgde digitaal voor het uitreiken van de beker aan Bo. 

Dankzij de vele vrijwilligers en de financiële bijdrage van winkeliersvereniging De Klis, BBN en de cadeaubonnen van de kinderkledingwinkel Piekaaboe was het een zeer geslaagde ochtend. Wilt u volgend jaar, de 51e keer !, meehelpen met organiseren, laat het dan weten aan vanbodegom@casema.nl

Welmoed, de 1e prijswinnaar in de leeftijdscategorie 1 – 3 jaar kan haar medaille en cadeaubon van Piekaaboe nog komen afhalen na een mailtje aan het hiervoor genoemde mailadres.

Reünie
’s-middags  was er een reünie voor alle (oud)vrijwilligers en wisselbekerwinnaars. De start werd gedaan door Muziekmakerij ‘t Zootje. De sfeer zat er gelijk goed in.

Daarna werden de aanwezigen welkom geheten. De lustrumcommies werd bedankt voor het mooie progamma en er werden enkele vrijwilligers van het eerste uur in het zonnetje gezet. Voor het hele welkomstwoord zie de bijlage. 

 

Daarna was het tijd voor herinneringen ophalen met een  drankje en een knabbel. Er was veel belangstelling voor het beeldscherm waarop veel oude foto’s en filmpjes van de Kinderspelen waren te zien. Heeft u nog foto’s en wilt u die met ons delen, laat dit dan weten via kinderspelenraam@gmail.com. De reeds verzamelde foto’s en filmpjes zijn te zien op YouTube klik daarvoor hier.

Het was een geweldige dag. Lustrumcommissie en alle andere vrijwilligers bedankt!

geplaatst op
09 mei 2024