Nieuwjaar 2018: toespraak van de voorzitter

Op 10 januari hield onze voorzitter op de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van BBN zijn nieuwjaarstoespraak. Hieronder kunt u de tekst nalezen.

Welkom op deze mooie locatie aan het Doelenplein. Evenals vorig jaar maken we gebruik van deze bijzondere locatie in ons deel van de binnenstad. Voor degene die hier voor het eerst zijn hotel de Plataan is bijzonder: ecologisch, groen, fairtrade en ook sfeervol.

Heel vroeger, voor de 15e eeuw was dit gebied gelegen buiten de stadspoorten. En was hier vlakbij het Pesthuis en daarbij gelegen kerkhof gevestigd. Het was waardeloze grond. Tijdens het bouwrijp maken van het terrein Schuttersstraat is het kerkhof geruimd. En het is nu particulier domein geworden.

Nu de binnenstad nog meer in trek gekomen is bij de toeristen en bewoners van de buitenwijken is het Doelenplein steeds meer een bruisend deel van de binnenstad, met horeca en terrassen. Gelukkig is er overleg met Koninklijke Horeca Delft, de Gemeente Delft, Politie en de drie belangenverenigingen van de binnenstad. Binnenkort worden de afspraken over evenementen die gemaakt zijn in de APV opgenomen. Het gaat vooral over de geluidsoverlast; voor degenen die het precies willen weten bezoek onze website. Ook dit jaar hopen we in gesprek te blijven met elkaar.

Wat we (bestuur en werkgroepen) allemaal ondernomen en beleefd hebben zal uiteengezet worden in ons jaarverslag. Wat voor de een een hoogtepunt was, was voor de ander een niemendalletje. Nog steeds is er een discussie over het anders inzamelen van afval. En voor de bewoners van het Rietveld en Vlamingstraat komt het er op neer dat er meer gewandeld moet worden, om verschillende soorten afval op de juiste plek te krijgen. In de ansichtkaart met sfeerbeelden uit ons deel van de binnenstad ziet u een wat oudere dame (Corrie Schaareman) met een rollator haar zakje met afval brengen naar de hoek Rietveld/Vlamingstraat. Op 17 januari heeft het bestuur weer overleg met de gemeente en Avalex over verbeterpunten. Daaraan nemen van ons Hans van Bodegom en Arnold Penners deel. Tussen twee haakjes: Arnold is sinds 1973 al actief in allerlei overleggroepen, nog eerder dan Willem Lustig en ik.

Parkeren is ook zo’n onderwerp waar velen van ons wel een mening over hebben. In het najaar hebben aan aantal buurtgenoten een parkeertelling uitgevoerd. Aan de hand van deze telling is er een rapport opgesteld. Naar aanleiding van dit rapport kwamen we in gesprek over het gebruik van de openbare ruimte. Iedereen heeft wel een belang om gebruik te maken van de openbare ruimte, zoals winkeliers met allerlei uitstallingen, de horecaondernemers met wensen over terrassen, de fietsers die overal hun fiets neer willen kunnen zetten, de automobilisten die vinden dat er voldoende parkeerplaatsen moeten blijven, en ook voetgangers die zorgeloos door de binnenstad willen dwalen.

Ook de komende jaar streven we streven naar harmonie, maar dat lukt niet altijd. In de panden binnen ons gebied zijn geliefd door een veelvoud van gebruikers. Denk aan mensen die er willen wonen, winkels, horeca, theaters, bioscopen, ateliers, bedrijven, zorginstellingen en kantoren. De gebruikers van de panden zijn niet altijd eigenaar, wat het extra complex maakt die harmonie te bereiken.

Vier keer per jaar is er een bijeenkomst in een zaaltje aan het Rietveld, op nummer 118. Het is geen buurthuis, maar we voelen ons daar thuis. Graag willen we daar met jullie komende bijeenkomst o.a. het eerdergenoemde gebruik van de openbare ruimte bespreken.

Wat ook het komende jaar belangrijk is: doorgeven van informatie vooral aan en van overheden, maar ook van anderen. We hebben te maken met terugtredende overheden. Dat geldt de gemeente Delft, Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland. Die zullen wij voorzien van nuttige informatie, en adviezen. Dankzij steun van veel gemeenteraadsleden lukt het vaak dat onze adviezen ook een opvolging kunnen krijgen.

De voorzitter sloot zijn toespraak af door samen met alle aanwezigen, het glas te heffen op een mooi nieuw jaar in Binnenstad Noord.

voorzitter

geplaatst op 11 januari 2018
Tags: