Wijziging APV voor wat betreft incidentele festiviteiten

Op 18 januari heeft de raadscommissie Economie, Financiën en Bestuur ingestemd met een wijziging van de APV op het terrein van de incidentele festiviteiten. De wijziging is uitvloeisel van het nieuwe evenementenbeleid, dat in december in de raad is vastgesteld (klik hier). Over de inhoud van deze wijziging is overeenstemming bereikt tussen Koninklijke Horeca Nederland afdeling Delft en de drie bewoners belangenorganisaties van de binnenstad. De wijziging stond 1 februari op de hamerstukkenagenda van de gemeenteraad, en de nieuwe regeling is op 1 februari in werking getreden.

Bij incidentele festiviteiten gaat het om door een inrichting georganiseerde kleine feestjes, waarbij meer geluid wordt gemaakt dan volgens de reguliere normen voor inrichtingen is toegestaan. Incidenteel mag daarvan worden afgeweken, vandaar de naam 'incidentele festiviteit'.

In de praktijk zal het vaak gaan om horecabedrijven; denk aan een live band binnen of op het terras van een bedrijf. Incidentele festiviteiten moeten onderscheiden worden van evenementen, die vaak grootser zijn qua opzet en als regel plaats vinden in het openbaar gebied, buiten de plaats van terrassen van bestaande bedrijven. Vaak worden die ook niet georganiseerd door bestaande (horeca)bedrijven, maar bijvoorbeeld door een evenementenorganisator. Evenementen vallen ook onder andere regels. Incidentele festiviteiten zijn gebonden aan één of een klein aantal inrichtingen

De afwijking van de normen kan slechts beperkt:

 • voor een periode van maximaal 4 uur per keer
 • maximaal een keer per vier weken
 • na 10 uur ’s-ochtends
 • tot 23 uur ’s-avonds in heel Delft, en in enkele door het college aan te wijzen gebieden in de binnenstad tot 00:30 uur
 • verder geldt per bedrijf een maximum op jaarbasis, hiervoor is een puntensysteem (zie hieronder) gemaakt
 • als een bedrijf samen met een klein aantal (aangrenzende) inrichtingen de activiteit organiseert, kost het punten voor alle betrokken bedrijven
 • maximaal één keer per jaar mag een bedrijf een incidentele festiviteit buiten (op tuin, terras of erf) tot 00:30 laten duren en dan alleen in de aangewezen gebieden
 • maximaal twee keer per jaar mag een bedrijf een incidentele festiviteit buiten (op tuin, terras of erf) tot 23:00 laten duren
 • er gelden maxima voor de geluidsbelasting bij aangrenzende woningen: een festiviteit die inpandig in de inrichting plaatsvindt bedraagt, mag in een geluidgevoelige ruimte van een in- of aanpandige woning niet meer belasting geven dan 40 dB(A), bij gesloten ramen en deuren; een festiviteit die plaatsvindt op een bij de inrichting behorend terras, tuin of erf mag niet meer belasting geven dan 75 dB(A) en 80 dB(C) gemeten voor de gevel van betreffende woningen
 • soms gelden bijzondere regels. Zo is bijvoorbeeld in de vergunning van de horeca van de Buccaneer als maatwerk opgenomen dat er geen incidentele festiviteiten mogen worden georganiseerd, om overlast te voorkomen (klik hier). Ook bedrijven waartegen in de 6 maanden voorafgaand aan de festiviteit maatregelen zijn getroffen vanwege geluidsoverlast, mogen geen festiviteiten organiseren.

Het puntensysteem
Een bedrijf kan – binnen bovengenoemde beperkingen - een aantal keren per jaar zo’n festiviteit organiseren. Daarvoor zijn op jaarbasis 12 punten beschikbaar. De aard van de festiviteit bepaalt hoeveel punten in mindering van het starttotaal worden gebracht. Dat gaat als volgt:

 • incidentele festiviteit die binnen wordt gehouden met ramen en deuren gesloten kost 1 punt
 • incidentele festiviteit die op een bij de inrichting behorend terras, tuin of erf wordt gehouden die duurt tot uiterlijk 19.00 uur kost 2 punten
 • incidentele festiviteit die op een bij de inrichting behorend terras, tuin of erf wordt gehouden die eindigt tussen 19:00 en 23.00 uur kost 3 punten (max 2 keer per jaar)
 • incidentele festiviteit die op een bij de inrichting behorend terras, tuin of erf wordt gehouden die eindigt tussen 23:00 en 0.30 uur kost 4 punten (max 1 keer per jaar)

Organiseer je als bedrijf samen met de buren een activiteit, dan kost het je beide punten. Verder kan je geen punten die over zijn meenemen naar het volgende jaar; niet-gebruikte punten vervallen.

Collectieve festiviteiten
Naast incidentele festiviteiten bestaan er collectieve festiviteiten; dan mag – tussen 10.00 uur ’s ochtends en 00.30 uur ’s-nachts ook 15dB(A) meer geluid gemaakt worden, maar gaat het niet ten koste van de punten. In 2018 zijn er vier collectieve festiviteiten aangewezen; twee komen nog: donderdag 26 april (Koningsnacht) en donderdag 20 september (Popronde). En jaarlijks is 31 december een dag waarop collectieve festiviteiten plaats kunnen vinden; dan tussen 10 uur en 2 uur ‘s-nachts.

Melding en informatieplicht.
Voortaan zal een incidentele festiviteit twee weken van te voren moeten zijn gemeld bij de gemeente, middels een voorgeschreven formulier. De aanvrager moet verder de direct omwonenden en bedrijven uiterlijk 14 dagen van tevoren informeren over de begin- en eindtijd van de festiviteit; hierbij moet het telefoonnummer vermeld worden waarop de organisator tijdens de festiviteit bereikbaar is. Ook verschijnt de melding in de activiteitenkalender (klik hier)

Evaluatie
De nieuwe regeling zal na 1 jaar worden geëvalueerd. We zijn benieuwd hoe u als bewoner de nieuwe regeling ervaart. Hou ons op de hoogte, bijvoorbeeld als een festiviteit plaatsvindt zonder dat deze op de activiteitenkalender staat, als de festiviteit zich niet binnen de grenzen van de inrichting afspeelt, als u als omwonende niet uiterlijk twee weken vooraf wordt geïnformeerd, als de ondernemer zich niet aan de vooraf gestelde tijden houdt of als de hoeveelheid geluid meer is dan de toegestane maxima.

geplaatst op
06 april 2018