Welke boom staat daar

De gemeente heeft ongeveer 38.000 bomen in beheer. Het gaat vooral om bomen in de openbare ruimte:langs wegen en in parken en plantsoenen. De informatie over deze bomen is beschikbaar als open data. Bij deze open data zijn ook de gegevens gevoegd over de monumentale bomen in particulier bezit.

Inspecties
Om de drie jaar vindt van elke boom een inspectie plaats. Een deskundige van de Bomenwacht beoordeelt dan de conditie van de boom, eventuele risico’s (bijvoorbeeld als gevolg van dode takken) en gewenst onderhoud, zoals snoei. Bomen langs drukke wegen, bomen met een gebrek en monumentale bomen worden vaker gecontroleerd: hier vindt elk jaar een inspectie plaats. Elke inspectie leidt tot een advies over de termijn waarop onderhoud kan worden uitgevoerd. Op basis van de adviezen maakt de gemeente een uitvoeringsplanning.

Boompaspoort
De gemeente houdt van elke boom een ‘paspoort’ bij. Dit boompaspoort geeft per boom informatie over soort, kwaliteit, groeicondities en de maatregelen die nodig zijn. Hierin zijn de resultaten van de inspecties verwerkt. Ook staan daarop bijzonderheden, zoals of de boom een monumentale status heeft. In een stedelijke omgeving zijn de groeicondities voor bomen vaak niet optimaal. Bomen hebben beperkte ruimte voor hun wortels, zeker langs straten en wegen, en groeien daardoor langzamer. In het boompaspoort krijgt de groeiconditie daarom in die gevallen de kwalificatie ‘onvoldoende’, hoewel de gezondheid goed of voldoende is. Dit geldt ook voor monumentale bomen, die door hun leeftijd bijna niet meer groeien. Het boompaspoort geeft ook informatie over het gewenste onderhoud, en hoe dringend dat is. In gevallen waar een inspectie uitwijst dat meer snoei of onderhoud nodig is dan regulier, krijgt het boombeeld de kwalificatie ‘achterstallig’.

Open data
De gemeente verzamelt in het kader van publieke taken veel informatie. Delft stelt deze ‘open data’ stap voor stap online beschikbaar. Iedereen kan deze open data inzien én gebruiken. Open data zijn: gratis, vrij van rechten, toegankelijk zonder registratie, verwerkbaar op de computer, voorzien van metadata, zo volledig en ruw mogelijk en vindbaar. Burgers en bedrijven mogen deze openbare gegevens gebruiken, bijvoorbeeld om zelf toepassingen ontwikkelen. Zo is ook informatie over het Delftse bomenbestand bomen via open data bereikbaar. Voor de link zie hieronder. Via deze link kom je op een interactieve kaart terecht. Als je op een boom klikt, een blauwe stip in de kaart, dan verschijnt het paspoort van de boom in beeld.  

Voor het Delftse bomenbestand klik hier

geplaatst op
16 juni 2022