Waterkwaliteit van de kleine wateren blijft zorgelijk

 Het burgeronderzoek Vang de “Watermonsters” is een initiatief van onder meer Natuur & Milieu, ASN Bank en tien waterschappen waaronder dat van Delfland en werd dit jaar voor de derde keer uitgevoerd. Mensen in heel Nederland brachten deze zomer de waterkwaliteit in kaart van bijna 1100 kleine wateren zoals sloten, vennen, vijvers, grachten en kleine plassen. Dit jaar deden voor het eerst meer dan 700 kinderen uit 32 klassen van het basisonderwijs mee. Zij hebben in groepjes een water bij hen in de buurt gemeten.

In 2027 moeten alle wateren in Nederland voldoen aan de Europese eisen voor waterkwaliteit (KRW). Uiterlijk in dat jaar moet al het water in Europa voldoende schoon en gezond zijn. Kleine wateren vormen samen een derde van het Nederlandse oppervlaktewater en vormen de haarvaten van het watersysteem. Ze vallen buiten de huidige verplichte metingen van waterkwaliteit. De resultaten van dit burgeronderzoek laten zien dat op basis van de gemeten parameters de kwaliteit van slechts 17% van de gemeten wateren goed is, van 51 % matig en van 32 % slecht. Kijkend naar het kaartje boven het artikel valt op dat het meten overwegend heeft plaatsgevonden in de Randstad. Daarnaast valt op dat de waterkwaliteit matig, het oranje driehoekje, overwegend voorkomt in de Randstad en dat de kwaliteit buiten de Randstad meer òf goed (groene rondje) òf slecht (rode wybertje) is. De gemeten waterkwaliteit bestaat uit drie onderdelen ecosysteemtoestand, voedingsstoffen en waterdieren. De ecosysteemtoestand heeft het grootste gewicht hierin en wordt bepaald door de helderheid van het water en de aanwezigheid van waterplanten.

De situatie in Delfland
Wij hebben ingezoomd op de situatie in Delfland, zie ook onderstaand kaartje:

Delfland

(klik op het plaatje voor vergroting)

Op bijna honderd locaties in het gebied zijn waarnemingen gedaan. Op slechts een plek kreeg het water de kwalificatie goed, namelijk in Delfgauw in de wijk Emerald. Op 70% van de locaties werd de kwalificatie matig gegeven en op 29% die van slecht.  Vergelijking met de hierboven gegeven landelijke cijfers leert dat het grootste verschil zit in het zeer lage percentage van 1% goed, in het gebied van Delfland tegen 17% landelijk. Zo te zien zijn er geen waarnemingen in de grachten van de binnenstad gedaan.

Het Hoogheemraadschap van Delfland zelf voert in de loop van het jaar op vele plaatsen, vele metingen uit om de chemische en ecologische kwaliteit van het water in haar beheersgebied te bepalen. Dit om de acties en maatregelen van het hoogheemraadschap te ondersteunen die moeten leiden tot verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. En om te zien of de waterkwaliteit inmiddels voldoet aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KWR), het “examen”. Het resultaat van de metingen en de toetsing aan de KWR worden jaarlijks vastgelegd in een waterkwaliteitsrapportage. Wij hebben bezien in de Waterkwaliteitsrapportage 2020 of de waterkwaliteit in ons gebied geslaagd is voor het “KRW-examen, De conclusie was: wederom gezakt, wij hebben hier eerder over bericht, zie hier. De voorliggende resultaten van “Vang de Watermonsters” sluiten hier helaas bij aan.

Wat kunnen we zelf doen?
Het is duidelijk dat het Hoogheemraadschap van Delfland nog een hele weg te gaan heeft. Het Hoogheemraadschap geeft in reactie op de derde editie van “Vang de Watermonsters” aan de benodigde verbeteringen niet alleen te kunnen realiseren, maar daar iedereen bij nodig te hebben: andere overheden en partners als gemeenten, natuur- en milieuorganisaties, de omgevingsdiensten en de land- en tuinbouw. Vooral de grote negatieve invloed van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de land- en tuinbouw moet verdwijnen.
Bewoners kunnen ook bijdragen: gooi geen afval op de grond of in het water en ruim het op als je het tegenkomt. Ruim hondenpoep op. Voer eendjes geen brood, want dat is niet goed voor de waterkwaliteit en ongezond voor de eendjes. Gooi ook geen aquariumplanten in de sloot, deze kunnen onze eigen soorten verdringen. Kies voor duurzame schoonmaakmiddelen, zodat er minder slechte stoffen in het water komen.

Voor de complete rapportage van “Vang de Watermonsters” klik hier.

geplaatst op
21 november 2021