Wat vindt u van de toegang van vrachtwagens tot de binnenstad?

De gehele binnenstad is sinds een paar jaar een logistieke zone. Dit betekent dat vrachtwagens zwaarder dan 3500 kg (dat zijn auto’s waar je een rijbewijs C voor nodig hebt, dus geen bestelbusjes) alleen met een ontheffing met bijbehorende regels de binnenstad in mogen. De gemeente heeft de zone ingesteld om de overlast door vrachtwagens te verminderen en door deze regels geleidelijk strenger te maken zwaar verkeer te ontmoedigen en duurzame fijnmazige stadslogistiek te stimuleren.

De gemeente heeft de Commissie Bevoorrading Delft (CBD) ingesteld. Hierin hebben zijn vertegenwoordigd ondernemers (Centrummanager Binnenstad en Marktmeester), bewoners (de Belangenvereniging Binnenstad Noord), brancheorganisaties TLN en Evofenedex en de gemeente. De CBD is door de gemeente ingesteld om advies te geven over hoe de regels voor de logistieke zone moeten worden aangescherpt en in welk tempo. Het advies zal daarna dienen als basis voor een geactualiseerd gemeentelijk stappenplan waarin de voorgenomen aanscherpingen worden vastgelegd.

De CBD wil graag weten hoe belanghebbenden denken over strengere regels voor toegang tot de logistieke zone, vandaar deze enquête. In deze enquête wordt een aantal stellingen voorgelegd over venstertijden, maatwerkheffing en bloktijden. Een korte toelichting op deze drie begrippen:

Venstertijden. De binnenstad inclusief het autoluwplusdeel is sinds een aantal jaren een logistieke zone. Dit betekent dat vrachtwagens zwaarder dan 3500 kg alleen de binnenstad in mogen met een ontheffing. De ontheffing is alleen geldig tijdens de zogenaamde venstertijden. De venstertijden zijn:
- maandag t/m vrijdag van 07:00 – 12:00 uur;
- zaterdag van 07:00 – 11:00 uur en
- zondag van 10:00 – 12:00 uur.

Maatwerk. In sommige gevallen wordt het mogelijk gemaakt om ook buiten de venstertijden met een vrachtwagen de logistieke zone in te gaan. In de praktijk wordt dat nu veel gebruikt voor bevoorrading van supermarkten en horeca, de afvalinzameling en bijvoorbeeld verhuisbedrijven. Met een maatwerkontheffing mag een vrachtwagen altijd en overal de binnenstad inclusief het autoluwplusgebied in.

Bloktijden. Deze hebben betrekking op een deel van de binnenstad, namelijk het autoluwplusgebied. Tijdens bloktijden heeft al het vrachtverkeer (en ook al het andere gemotoriseerde verkeer) geen toegang tot het autoluwplusgebied van de binnenstad. Een maatwerkontheffing wordt voor die tijden niet afgegeven, overigens ook niet voor ander gemotoriseerd verkeer (bijvoorbeeld de bewoners van het autoluwplusgebied). De bloktijden zijn:
- vrijdag van 17:00 – 21:00 uur en
- zaterdag van 11:00 – 17:00 uur.

Het bestaan van deze regels betekent daarbij momenteel nog niet dat ze worden nageleefd en gehandhaafd. Dat geldt zeker de bloktijden, is onze ervaring.

De enquête vraagt onder andere uw mening over het verkorten van de venstertijden.

Het verkorten heeft het voordeel voor bewoners en bezoekers dat er op een groter deel van de dag geen vrachtwagenverkeer in de binnenstad is, behoudens dat met een maatwerkontheffing.
Het verkorten van de venstertijden heeft ook een aantal nadelen:
- het totale aantal vrachtwagens zal (in eerste instantie) niet afnemen, de intensiteit en daardoor de bijbehorende overlast zullen tijdens de venstertijden wel toenemen;
- er zullen meer vrachtwagens eerder op de dag komen, in het bijzonder tijdens de ochtendspits met consequenties voor voetgangers, fietsers en overig autoverkeer;
- bestelbusjes vallen niet onder het ontheffingsregime, zij hebben altijd toegang tot de binnenstad behoudens tijdens bloktijden in het autoluwplusgebied. Dit kan leiden tot het verschuiven van het gebruik van vrachtwagens naar dat van busjes buiten de venstertijden, en veel tijdelijk geparkeerde busjes rondom het autoluwplusgebied tijdens de bloktijden;
- risico dat kleinere winkels (zonder vaste vervoerders) verhuizen of verdwijnen vanwege problemen met bevoorrading: veel winkels gaan pas om 10 uur open en zullen gedwongen gaan worden om eerder te openen om goederen te kunnen ontvangen - voor zover de leverancier bereid is dan al te komen -  en extra kosten te maken voor leges, terwijl ze voor slechts een beperkt deel van het vrachtverkeer verantwoordelijk zijn.

Voor de enquête klik hier. De sluitingsdatum is 31 maart.

geplaatst op
21 maart 2021