Rust tussen evenementen

Het gemeentelijk beleid stelt regels aan de maximale duur van evenementen. Dat is opgenomen in de zogenaamde locatiematrix. Zo kent de locatiematrix voor het Doelenplein de mogelijkheid voor twee evenementen van 3 dagen: een theaterfestival en een muziekfestival.

Op 24 augustus 2023 vond het evenement ‘Live Doelenplein!’ plaats. Dit werd gevolgd door op 25, 26 en 27 augustus het Jazzfestival. Voor omwonenden betekent dit vier dagen achter elkaar een muziekfestival. En dat is een hogere belasting voor de omgeving dan is afgesproken.

Vanuit BBN hebben we aan de bel getrokken, en bezwaar gemaakt tegen de verleende vergunningen. Niet om in 2023 de evenementen tegen te houden, maar om voor de toekomst duidelijkheid te krijgen. Ons inziens werd hier een evenement opgesplitst en daardoor een langer evenement georganiseerd dan is toegestaan. Want alles wees op één evenement van vier dagen: zo werd onder meer hetzelfde podium gebruikt en dezelfde toiletten; op de sociale media werd het evenement op 24 augustus als Jazz festival benoemd, in de krantenadvertenties was het programma op het Doelenplein op 24 augustus onderdeel van het festival. Ook de oorspronkelijke aanvraag ging uit van vier dagen Jazzfestival op het Doelenplein.

De bezwaarschriftencommissie was het met ons eens, en vond ook dat sprake was van een muziekfestival van 4 dagen. Het evenementenbeleid is onjuist toegepast bij de verlening van de twee vergunningen. Vastplakken van de vrije ruimte aan het muziekfestival ziet de commissie tevens als in strijd met het doel van het locatieprofiel, dat namelijk onder meer opgesteld is om de balans met de omgeving en de leefbaarheid te stimuleren. De gemeente heeft het advies van de commissie over genomen. We zijn blij met de duidelijkheid die zo geschapen is. Verder begrepen we dat er meer aandacht komt voor rustperioden tussen evenementen op een evenementenlocatie. Dat is van groot belang om de balans in de stad tussen levendigheid en leefbaarheid te bewaren.

 

geplaatst op
03 februari 2024