Rapport over fietsparkeerprobleem binnenstad

fietsparkeren

Er staan veel fietsen geparkeerd in de binnenstad. Fietsen van bezoekers en permanent op straat gestalde fietsen van bewoners. Er is een tekort aan fietsparkeerruimte in de binnenstad, met als gevolg dat fietsen gestald worden tegen bomen, palen en los op straat. Dit  blokkeert de doorgang en geeft een rommelig gezicht, zie bijvoorbeeld de Choorstraat.

Om zicht te krijgen in het tekort aan parkeercapaciteit hebben wij eind oktober en begin november een aantal tellingen gedaan. Dat hebben wij gedaan in het autoluwe gebied en in de direct daarop aansluitende delen van de binnenstad. De tellingen hebben wij verwerkt in het rapport Het fietsparkeerprobleem in de binnenstad van Delft, cijfers en overwegingen ter oplossing.

Het college van burgemeester en wethouders heeft recent bekend gemaakt voor de zomer 2017 met een notitie te komen met een samenhangende aanpak van het fietsparkeren in de binnenstad. Een nota met visie, actie en een hieraan gekoppeld budget. De aanpak zal drie pijlers hebben: preventie, capaciteit en handhaving. Wij zijn vanzelfsprekend erg bij met de aangekondigde aanpak van het fietsparkeerprobleem. Ter ondersteuning hiervan hebben wij ons rapport aangeboden aan het college.

De belangrijkste conclusie en aanbevelingen uit ons rapport zijn:

  • Het fietsparkeercapaciteitstekort op een gewone zaterdagmiddag in het kernwinkelgebied bedraagt 3000 stuks. Hiervan is 1500 stuks het gevolg van het permanente bewonersparkeren. Evenementen kunnen leiden tot een extra tekort van 1000 stuks voor het bezoekersparkeren.
  • Handhaving op fout gestalde fietsen is alleen effectief indien er in de directe omgeving voldoende stallingscapaciteit beschikbaar is. Stel een eventueel parkeerverbod, in welke vorm dan ook, pas in als er voldoende parkeercapaciteit is gerealiseerd voor bezoekers- en voor bewonersparkeren.
  • Bewonersparkeren is grotendeels het gevolg van verhuur van kamers en appartementen zonder fietsenstalling. Neem fietsparkeren mee in beleid rond verkamering, en overweeg ook hiervoor de mogelijkheid van een zogenaamde Parkeerbijdrage.
  • Een op de vijf bewonersfietsen is een weesfiets of wrak. Het opruimen hiervan geeft snel en goedkoop extra parkeercapaciteit. Daarnaast verhoogt dit het aangezicht van de stad in sterke mate. Maak daarom van het verwijderen van weesfietsen en wrakken een vierde pijler. Start deze actie voor het uitkomen van de integrale nota volgend jaar. Het is laaghangend fruit dat direct geplukt kan worden.
  • Fietsers hebben overwegingen voor aanrijroutes en stallingplekken die niet gelijk hoeven te zijn aan die van voetgangers en autorijders. Verdiep je in hun logica en voorkeuren en maak gebruik van hun logica en voorkeuren bij het vinden van aantrekkelijke stallingen op strategische locaties op de aanrijroutes.

Boor het rapport, klik hier

geplaatst op
10 december 2016

Reacties

Door Conny Huijsmans (niet gecontroleerd) op
Bovenstaand artikel geeft een goed beeld van het probleem. Nu wordt er weer een nota/visie opgesteld door de gemeente over dit onderwerp. Terwijl het probleem al lang bekend is, maar afdoende maatregelen/oplossingen ontbreken. Sterker, het lijkt alsof de overlast van fout geparkeerde fietsen alleen maar erger wordt. Vorig jaar zijn er in de Choorstraat opnieuw fietsplekken gemarkeerd met blauwe steentjes en nieuwe boomroosters met stoepranden aangelegd gedurende een aantal weken. Het mag wat kosten, maar het effect is nihiel. Als er niet consequent gehandhaafd wordt, blijft de "kwaal" zich uitbreiden als een ware plaag. De vraag is of dit probleem zich laat oplossen of moeten we er gewoon mee leren leven. Hopelijk brengt de nieuwe nota in 2017 ons nu wel een afdoende oplossing?!