Onnodige commotie over incidentele festiviteiten

Begin februari is een nieuwe regeling voor incidentele festiviteiten in werking getreden, na vaststelling door de raad, we schreven er eerder over (zie hier). Deze regeling is op heel zorgvuldige wijze tot stand gekomen, en staat in het verlengde van een uitgebreide discussie over de evaluatie van het evenementenbeleid (zie hier). Vanuit de belangenorganisaties waren beperking van cumulatie van geluidshinder, betere communicatie i.v.m. voorspelbaarheid voor direct omwonenden van horecagelegenheden (we horen vaak dat direct omwonenden plannen buiten de deur te zijn bij festiviteiten) en eerlijke spreiding belangrijke thema’s.

De regeling voor incidentele festiviteiten is een simpele, heldere regeling, waar alle partijen achter stonden en waar alle partijen beter van worden, vanuit het besef dat er nu eenmaal meerdere soorten gebruikers van de binnenstad zijn. Wat BBN betreft is het onnodig dat deze regeling plotseling tot zoveel rumoer leidt. Blijkbaar leest men de regeling niet goed, vergelijkt men deze niet goed met de oude situatie of wordt alleen vanuit het eigen belang gedacht. Mogelijk hebben de betreffende horecaondernemers zich onvoldoende laten voorlichten door Koninklijke Horeca Nederland afdeling Delft, die nauw betrokken was bij de diverse overleggen.

De gemeente heeft naar aanleiding van diverse reacties een kort zeer verhelderend briefje verstuurd, zie de hieronder.

geplaatst op
09 juni 2018