Nieuwjaarsreceptie 2020: impressie

Op woensdag 8 januari hield BBN haar nieuwjaarsreceptie. Het was een volle bak in De Plataan. Veel leden waren gekomen. En ook verschillende politici - raadsleden en wethouders – gaven acte de présence.

En hoewel het hoofddoel van de receptie het gezamenlijk samenzijn is en elkaar het beste te wensen voor het komende jaar, waren er natuurlijk ook enkele officiële onderdelen.

BBN voorzitter Joop Gravesteijn trapte af met een nieuwjaarstoespraak, waar hij allereerst uitsprak blij te zijn met de grote belangstelling zowel vanuit de 323 leden van de vereniging, als vanuit de politiek. Hij vertelde over de locatie, over enkele zaken die de vereniging het afgelopen jaar bezig hebben gehouden en de bijdragen van velen aan de activiteiten van BBN, zoals de lustrumactiviteiten. Lees hier de toespraak van Joop. Joop eindigde zijn toepspraak met een toast op het nieuwe jaar.

joop

Na Joop kwam het 89-jarige erelid van de vereniging, Corrie Schaareman, aan het woord. Corrie – de op een na langste Rietveldbewoner in de zaal - had een act voorbereid, de voordracht van een gedicht van Nap de la Mar over zielsverhuizing. Doodstil was het, toen Corrie vertelde over liefde, vergankelijkheid, boterbloemen en plakkaatjes.

Boterbloem

Toen switchten we naar topsport. Vlamingstraat bewoner en BBN lid Toon van Helfteren (en langste Vlamingstraatbewoner) vertelde over zijn komst als Brabander naar Delft, en zijn leven en nog steeds zijn rol in de sportwereld en de topsport, nu als coach van het basketbalteam van Feyenoord. Hij vertelde over hoe hij als ex speler gevraagd was coach te zijn van het nationale basketbalteam op het moment dat er helemaal geen geld was voor de sport. Het spelen van internationale toernooien om het niveau om hoog te krijgen was belangrijk, maar zelf toernooien organiseren was door gebrek aan geld geen optie. Daarom liet het team zich maar uitnodigen door allerlei andere Europese landen en zich daar verwennen; en probeerde de reiskosten naar de locaties die wel zelf betaald moesten worden zo laag mogelijk te houden. Aan het eind van het verhaal van Toon kwam de vraag of er in Delft voldoende wordt gedaan aan topsport aan de orde, waar de wethouder het belang van investeren in de breedtesport onderstreepte.

Toon

Na een drankje en gezellige onderlinge gesprekken was het laatste officiële deel van de receptie een quiz over buurtkennis, onder leiding van BBN lid Frans Geerlink, volgens het model petje op petje af.

quizleider

Buurtgenoten gingen fanatiek de strijd om eeuwige roem aan, waarbij uiteindelijk een spannende eindstrijd ontstond tussen Lenie Huiberts en Ben de Jong. De laatste vraag uit de quiz was nodig om het oordeel te vellen: Ben de Jong bleef als langste staan en werd daarmee de winnaar!

quizwinnaar

Na het officiële deel was er alle gelegenheid tot verdere onderlinge gesprekken, tussen leden onderling, met een bestuurder van een collega bewonersorganisatie en met de aanwezige politici, over boterbloemen, basketbal, buurtweetjes, barbestellingen en BBN zaken.

geplaatst op
11 januari 2020