Nieuwjaar 2024: toespraak van de voorzitter

Op de nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 25 januari hield de voorzitter een nieuwjaarstoespraak. Hieronder de tekst van de speech.

Welkom op de Nieuwjaarsreceptie van onze belangenvereniging. Dit keer op een andere locatie dan jullie van ons gewend zijn.

2023 was een jaar vol veranderingen. Jan Arie Groot legde zijn taken binnen het bestuur neer en droeg het penningmeesterschap over aan Anouk Creusen en sinds september draait Femke Stolker mee in het bestuur.

Helaas is er ook dit jaar weer verdrietig nieuws. Joop Gravesteijn, oud voorzitter en erelid is op 8 oktober onverwacht overleden. Joop verbond mensen in de stad en had voor iedereen een luisterend oor. Hij kwam jarenlang op voor de belangen van de binnenstad.

Naast dit trieste nieuws is er gelukkig ook veel positiefs te melden. 2023 kende veel activiteiten zoals excursies over Vermeer en de lakennijverheid, de buurtborrels, de koffieochtenden en de gastsprekers.

Voor jongeren waren er de Kinderspelen en de lampionnenoptocht, waarbij ik wil vermelden dat sinds dit jaar een jongerenteam deelneemt aan de organisatie van de lampionnenoptocht, een zeer geslaagde verrijking.

Op bestuurlijk gebied vindt er in het kader van de Woonvisie en de groeiplannen van de TU periodiek overleg plaats binnen het DOBB (Delfts Overleg Bewonersbelangenorganisaties). Hiernaast is er waar nodig overleg met de belangenverenigingen van de binnenstad en zijn we vertegenwoordigd in het SCMD. Op deze manier delen wij kennis met elkaar, we delen meningen en ondernemen waar nodig actie.

Als vervolg op de themabijeenkomst over Energiezuinige huizen onder leiding van een Energiecoach gaan we komend jaar opnieuw een thema-avond organiseren. Ditmaal gewijd aan Koele Huizen en Droge Tuinen.

BBN kent een aantal werkgroepen, die zich bezighouden met uiteenlopende onderwerpen zoals de Rode Loper, parkeren, terrassenbeleid, evenementen, water, warmteplan en groen in de stad.

Het komende jaar willen we kijken op welke manier we de leden kunnen betrekken bij ideeën, plannen en mogelijkheden, zodat we meer gebruik kunnen maken van de kennis die onder de leden aanwezig is. Dit zullen we doen aan de hand van de interesse-onderwerpen, die mensen bij aanmelding hebben aangegeven.

Niet alle werkgroepen zullen direct aan bod komen, maar het is een start.

Er zullen altijd ad hoc beslissingen genomen moeten worden als reactie op actuele zaken, maar we denken dat deze zaken naast elkaar kunnen plaatsvinden.

Uiteraard houden wij u op de hoogte via onze bijeenkomsten, de Nieuwsbrief en de website.

Voor nu wens ik iedereen een mooi 2024 toe, waarin we elkaar met respect behandelen en in vrede naast elkaar kunnen leven ongeacht de verschillen die er zijn.

Proost!

 


geplaatst op
03 februari 2024