Nieuwjaar 2020: toespraak van de voorzitter

Op de nieuwjaarsreceptie op 8 januari hield de voorzitter een nieuwjaarstoespraak. Hieronder de tekst van de speech.

Welkom bij onze vierde Nieuwjaarsreceptie op deze mooie locatie aan het Doelenplein. Fijn dat er zoveel belangstelling is! Van leden, maar ook van politici, zowel raadsleden en bestuurders.

Voor degenen die voor het eerst aanwezig zijn op onze nieuwjaarsreceptie het volgende: dit hotel, hotel De Plataan is een bijzondere plek in de binnenstad. Ecologisch, groen, fairtrade en bijzonder sfeervol – maar dat laatste had u al gemerkt. Vroeger, in de vorige eeuw was dit gebouw onderdeel van de grote telefooncentrale van de PTT. En nog steeds zit er de centrale voor de binnenstad, al is daar wat minder ruimte voor nodig. Bij graafwerkzaamheden in de omgeving van dit gebouw moet er nog wel voorzichtig omgegaan worden met de wirwar aan telefoonkabels. U zou anders  zomaar niet meer bereikbaar kunnen zijn.

Onze vereniging heeft op dit moment 323 leden, en dat is opnieuw een stijging ten opzichte van vorig jaar! We zijn blij en trots als bestuur met deze groei, maar ook met de groei van de opkomst bij ledenactiviteiten en ledenbijeenkomsten. Het helpt de vereniging bij de standpuntbepaling over onderwerpen die langs komen, maar ook om zaken te agenderen.

Gehoord
Eigenlijk weet u via de bekende nieuwsbrief van de vereniging wat er allemaal speelde, het afgelopen jaar. Dat zal ik niet herhalen. Maar ik wil nog even benadrukken dat we als BBN voor de gemeente, zowel de ambtenaren, B&W als de Raad belangrijk zijn. We worden steeds meer betrokken bij allerlei zaken die betrekking hebben op de binnenstad. Dat wil niet zeggen dat onze inbreng altijd leidt tot grote aanpassingen van beleid. Maar wel dat onze visie op diverse onderwerpen deels worden overgenomen door de Raad. Blijkbaar willen we soms te veel ineens, en kan de uitvoering daar nog niet mee omgaan. Maar wat niet is kan komen.

Onze website wordt ook goed gelezen door u, en ook door journalisten van diverse kranten. Zolang de journalisten de teksten van onze website onverkort overnemen zijn  we daar blij mee. Maar soms wordt het eenzijdig ingekort en missen we de nuance of zien we standpunten verdraaid, en dat is jammer. Dus lees altijd onze website als onze vereniging geciteerd wordt in een krant.

Lustrum
Het jaar 2019 was een bijzonder jaar door het feit dat wij ons eerste lustrum als officiële vereniging mochten vieren. Een lustrum goed organiseren vraagt om veel tijd en inzet. Dat is een ding te veel voor het bestuur en daarom hebben wij een lustrumcommissie aangezocht en ingesteld. Met mooie plannen, en met succes. We hebben een leuke spelmiddag voor de kinderen, en een prachtig feest voor de leden mee kunnen maken. Maar we zijn er nog niet: op zondag 5 april 2020 wordt het lustrumjaar afgesloten met een dag waarop we de stad kennis laten maken met de architectuur, culturele diversiteit en creativiteit van het BBN gebied en haar leden. Op 24 locaties zullen buurtbewoners hun culturele kwaliteiten tonen, hun atelier openstellen of hobby presenteren. Dat is toch iets om nu al je vingers bij af te likken!

Meer drukte
Nu de binnenstad steeds meer in trek gekomen is bij de toeristen, willen ze er ook hun intrek nemen. Maar waar? Er komt steeds meer aanbod van slaapplekken via AirB&B, En dit platform wordt in toenemende mate ingezet door eigenaren die een pand kopen en vervolgens geheel verhuren via AirB&B en er dus zelf niet wonen - een soort illegaal hotel zonder toezicht. Sommige eigenaren wonen zelfs in het buitenland, en verhuren op afstand. Met de gevolgen is lang niet iedereen blij. Onze aanpak van verzoeken tot handhaving van de huisvestingsverordening en het bestemmingsplan hebben tot resultaat gehad dat er overleg is gekomen met een van de verantwoordelijke wethouders.

Jammer is dat het in 2014 in een convenant afgesproken overleg met de georganiseerde Horecaondernemers n.a.v. meldingen bij het meldpunt overlast niet meer heeft plaats gevonden. Dat terwijl we geregeld klachten krijgen over overlast. Ook de discussie over de voorwaarden waaronder Incidentele Festiviteiten kunnen plaatsvinden verliep stroef. Het bindend advies van de ODH werd niet door alle partijen serieus genomen.

Parkeren van fietsen
In en rond het autoluwplusgebied van de binnenstad zien we vaak de fietsen met blauwe banden, vooral de oranje deelfietsen en soms ook andere fietsen willekeurig geplaatst. Dit leidt tot overlast en onveilige situaties in de krappe winkelstraten, zeker voor mensen die door leeftijd of beperking zich minder goed kunnen oriënteren. Afgelopen jaar is er een proef gedaan met fietsparkeren op pontons. Veel fietsen hebben er op de ponton aan Dertienhuizen niet gestaan, Inmiddels is besloten dat er een overdekte parkeerplek voor fietsen komt in een pand aan de Voldersgracht. Dat is een mooie eerste stap, maar of de locatie en capaciteit voldoende zijn om alle problemen op te leveren….

Niet de gemeente alleen
Voor alle duidelijkheid, zowel het Hoogheemraadschap Delfland, de Provincie Zuid-Holland en zelfs onze regering in Den Haag hebben invloed op het dagelijks leven in de binnenstad. De Provincie heeft invloed op een aantal geldstromen die naar de gemeenten gaan, denk aan het openbaar vervoer. Het waterschap zorgt voor het water, zowel kwantiteit (droge voeten) als kwaliteit (afvalwater/waterkwaliteit – denk aan kroos).

Harmonie?
Ook het komende jaar streven we streven naar harmonie met anderen, andere bewonersorganisaties, andere belangengroepen, eigenaren en gebruikers en overheden. Maar dat lukt niet altijd! De panden binnen ons gebied zijn geliefd door een veelvoud van gebruikers en voor allerlei functies. Denk aan wonen, winkels, horeca, theaters, bioscopen, ateliers, bedrijven, zorginstellingen en kantoren. De gebruikers van de panden zijn niet altijd eigenaar. De eigenaar en de gebruikers wonen niet altijd in de binnenstad of willen zich niet altijd verplaatsen in het belang van binnenstadsbewoners. En dat leidt soms tot niet oplosbare belangenconflicten.

De vereniging
Vijf keer per jaar houden we als vereniging een officieel bijeenkomst, waaronder de ALV. Dat naast de ledenactiviteiten. Meestal gebruiken we het zaaltje aan het Rietveld nummer 118, al is het wel de vraag hoe lang we daar nog terecht kunnen. Het is geen buurthuis, en de huidige gebruiker zal waarschijnlijk vertrekken.
Ik herhaal wat ik vorig jaar ook al gemeld heb, wat wij belangrijk vinden.
Doorgeven van informatie aan u en natuurlijk ook aan overheden. En informatie van u tot ons nemen, om namens de leden zaken te kunnen agenderen, en een standpunt te bepalen.
Dat 2020 zo gekleurd mag zijn. Daarop wil ik graag het glas heffen!

Joop Gravesteijn

geplaatst op
11 januari 2020