Manifest: Delft, stad van verbinding

Het platform Bruggen Bouwen Delft zet zich in voor vrede en verbondenheid en werkt aan sociale cohesie in de Delftse samenleving. Het platform ontstond zeven jaar geleden vanuit diverse kerken. Het platform is gegroeid en uitgegroeid tot een informeel netwerk waar steeds meer mensen en organisaties zich mee verbonden voelen. Er nemen christelijke kerken en moskeeën aan deel, maar ook organisaties als het Humanistisch Verbond en de Dag van de Dialoog Delft. In het kader van de verkiezingen op 15 maart heeft het platform het manifest “Delft, stad van verbinding” opgesteld. In het manifest staat onder andere: 

Wij roepen onze politici op:

  • te staan voor een inclusieve samenleving, waar niemand buitengesloten wordt om wie hij of zij is, waarin alle mensen die recht hebben op het burgerschap, een volwaardige plek hebben;
  • met kracht en waardigheid de rechtstaat en de democratie, de basis van onze vrijheid, te verdedigen;
  • mildheid en compassie te tonen met allen die dat nodig hebben. Ieder mens heeft recht op een humane behandeling.

Wij doen een beroep op onze medeburgers om op 15 maart net als wij deze fundamentele waarden van gelijkwaardigheid, vrijheid en solidariteit de boventoon te laten voeren bij de keuze.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft donderdag 9 maart het manifest ondertekend namens het college van Burgemeester en Wethouders: "Het manifest van de Delftse bruggenbouwers van Bruggen Bouwen Delft roept ons op om te staan voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving, een boodschap die ik van harte ondersteun!”

De intenties van het platform sluiten aan bij de doelstelling van onze vereniging: “Als vereniging streven we ook naar goede onderlinge contacten tussen de bewoners. Want een goed leefklimaat wordt in de eerste plaats bepaald door de omgang met de mensen om je heen.” Daarom heeft het bestuur namens de vereniging het manifest getekend.
U kunt het hele manifest lezen en ook zelf ondertekenen op www.bruggenbouwendelft.nl.

 

geplaatst op
12 maart 2017