Hoe stemden de inwoners van het BBN-gebied?

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer waren er twee stembureaus in het BBN-gebied. Opnieuw een in het Rietveldtheater en voor het eerst een in de Buccaneer. 

Het opkomstpercentage voor heel Delft is 79% en dat is gelijk aan dat voor heel Nederland, zie ook onderstaande tabel. Het opkomstpercentage in het BBN-gebied was 99% en dus duidelijk hoger dan de 79% voor heel Delft. Het opkomstpercentage voor het BBN-gebied is opgebouwd uit 59% in het Rietveldtheater en 141% in de Buccaneer. Om de opkomst per stembureau te kunnen bepalen wordt uitgegaan van een bepaalde toedeling van opgeroepenen over de stembureaus. Daar hoef je je als stemmer niet aan te houden; je mag immers stemmen in het stembureau van eigen keuze. Dat is dus duidelijk gebeurd. Klaarblijkelijk hebben veel mensen, ook van buiten het BBN-gebied, de kans gegrepen om eens in de Buccaneer te gaan kijken. Wat daarbij mee zal hebben gespeeld, is dat de Buccaneer een van de plekken in de stad was waar ook op maandag en dinsdag gestemd kon worden. Naast de toestroom van stemmen, zal er ook uitstroom zijn: bijvoorbeeld van bewoners die in de Nieuwe Kerk zijn gaan stemmen. Vandaar dat de onderstaande uitslagen van het stemmen in het Rietveldtheater en de Buccaneer slechts een indicatie zijn van het stemgedrag in het BBN-gebied.

uitslag

De vergelijking van de uitslagen in het BBN-gebied met die voor heel Nederland geeft best grote verschillen aan.. Er us veel meer D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Volt gestemd, en veel minder op VVD, PVV en CDA. Er is wat minder gestemd op SP en Forum voor Democratie. Het stemgedrag voor heel Delft ligt overwegend tussen dat voor het BBN-gebied en dat van heel Nederland in. Hierop is er één uitzondering en dat betreft Volt: in Delft 8% en dat is 1%-punt hoger dan in het BBN-gebied en 6%-punt hoger dan in heel Nederland. Daarnaast zijn er twee partijen die in Nederland, Delft en het BBN-gebied dezelfde uitslag hebben: Juiste Antwoord 21 en BIJ1 (respectievelijk 2% en 1%).

Tenslotte de top 5 van personen die de meeste stemmen kregen bij deze twee stembureaus:

  1. Kaag (518)
  2. Rutte (271)
  3. Ouwehand (107)
  4. Ploumen (101)
  5. Wilders (100)
geplaatst op
26 maart 2021