Gemeente zegt aanpak gladde trottoirs toe

Half december ijzelde het tweemaal kort achter elkaar. Dit leidde tot een grote hoeveelheid ongelukken waaronder veel vallen door voetgangers. De meldcentrale van 112 raakte overbelast. Naar aanleiding van een actuele motie in de gemeenteraadvergadering van 22 december heeft de gemeente actie aangekondigd.

Wat doet de gemeente bij sneeuw en ijzel
De gemeente zorgt dat de hoofdwegen, doorgaande fietspaden en routes van het openbaar vervoer goed begaanbaar blijven. Daarnaast zorgt de gemeente dat ontsluitingswegen in de wijk vrij blijven van sneeuw en ijs. Dit geldt ook voor de wegen rondom openbare gebouwen. Zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en stations. Op stoepen wordt niet gestrooid. De gemeente twitterde hierover: “Helaas kunnen stoepen niet worden gestrooid omdat de strooiwagens niet op de stoep kunnen rijden en ook staat er straatmeubilair. Stoepen kunnen niet handmatig worden gestrooid omdat hier niet genoeg mankracht voor is.” Op een aantal voetgangersbruggetjes in de binnenstad wordt trouwens gelukkig wel handmatig gestrooid. De gemeente vraagt op haar website: “Help de stoep begaanbaar te houden door zelf sneeuw te schuiven of te strooien. Bij de bouwmarkt kunt u strooizout kopen. Hiervoor kunt u niet bij de gemeente terecht. Ook plaatst de gemeente geen zoutbakken langs de weg.” Overlast door gladheid kunt u melden via de website van de gemeente, klik hier. Uw melding komt dan ook op de meldingenkaart te staan. Op deze kaart kunt u de afhandeling van uw melding volgen. U kunt ook telefonisch melden via 14015.

Motie Aandacht voor lopen in de gladheidsbestrijding
De extreme gladheid waar vooral voetgangers veel hinder van ondervonden was voor PvdA en GroenLinks aanleiding om in de gemeenteraadsvergadering van 22 december de actuele motie Aandacht voor lopen in de gladheidsbestrijding in te dienen. De PvdA stelde in de toelichting op de motie dat in Delft de voetganger op één staat, maar niet in de winter. Dan staat de auto op één, want op de wegen wordt wel gestrooid maar op de looproutes nauwelijks.

Wethouder Frank van Vliet omarmde de motie en kondigde aan dat het college volgend jaar met een nieuw gladheidsbestrijdingsplan komt. De gemeenteraad stelt dat plan iedere vier jaar vast. De motie werd unaniem door de raad aangenomen.

Bij sneeuw en ijzel zijn bruggen en de op- en afritten ervan extra lastige plekken. De foto boven het artikel geeft de situatie bij de ijzel midden december op de Willem Naghelstraat richting Koepoortbrug aan. Een Spiegelgladde hellingbaan. Mensen die daar vanuit de voetgangersuitgang van de parkeergarage op straat stapten ontmoetten onverwachts een gevaarlijk situatie. Gemeente daarom graag in dat plan extra aandacht voor dit soort “hotspots”.

Voor de motie Aandacht voor lopen in de gladheidsbestrijding klik hier.

geplaatst op
27 december 2022