Gemeente Delft neemt stoppen grondwateronttrekking voor haar rekening

De gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland zijn het eens geworden dat het Hoogheemraadschap per 1 januari 2016 uit de Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord (GR) stapt. Dit betekent dat:

  • Delft dan nog de enige partij in de GR is en daarom wordt de GR ook per 1 januari 2015 opgeheven.
  • Het hoogheemraadschap eenmalig € 7,6 miljoen bijdraagt in de exploitatie van de grondwateronttrekking
  • Delft naar verwachting € 13 miljoen bijdraagt in de exploitatie tot en met 2028

Volgens planning zal de grondwateronttrekking beëindigd zijn in 2018. Mocht het nodig zijn na 2028 de onttrekking voort te zetten, dan worden nieuwe afspraken gemaakt.

Deze afspraken zijn door het college van B&W van Delft op 8 december per brief bekend gemaakt. Het gecontroleerd beëindigen van de onttrekking DSM Gist is hiermee een geheel Delftse zaak geworden. Daarom heeft BBN naar aanleiding van de brief direct op 9 december ingesproken in de raadscommissie Verkeer, Ruimte en Wonen. BBN heeft hierbij bepleit dat de gemeente ook aandacht heeft voor het stijgen van het grondwater onder de huizen en tuinen in de binnenstad door het beëindigen van de grondwateronttrekking en de mogelijke schade hiervan voor de inwoners. De commissie reageerde positief op het verzoek van BBN en heeft aangegeven dat onze inspreektekst bij de verdere behandeling van de brief van het college van B&W in beschouwing genomen zal worden.

Voor de brief van de het college van B&W klik hier

geplaatst op
11 december 2015