College stelt paal en perk aan nieuwjaarsvuren

Het college heeft de raad per brief geïnformeerd over de inzet tijdens de jaarwisseling van 2018-2019 en de te nemen van (preventieve) maatregelen met oog op de jaarwisseling 2019-2020. Er komen geen beperkende maatregelen ten aanzien van vuurwerk. De gemeente zal wel de voorlichtingen faciliteren op basisscholen en het voortgezet onderwijs met als doel bewustwording van de gevaren en gevolgen rondom het afsteken van vuurwerk. Tevens zal de gemeente financieel bijdragen aan het gratis verstrekken van vuurwerkbrillen. Het aantal vreugdevuren wordt niet beperkt, wel de afmetingen daarvan. Binnen het college van burgemeester en wethouders is veiligheid de taak van de burgemeester.

Vuurwerk
Een aantal maanden voorafgaand aan de jaarwisseling 2018-2019 heeft de burgemeester, naast de jaarlijks te nemen maatregelen, extra aandacht besteed aan de ervaren overlast van vuurwerk door inwoners van Delft en bekeken welke extra maatregelen passend waren om deze overlast te verminderen. De burgemeester heeft in de aanloop naar de jaarwisseling 2018-2019 onderzoek gedaan naar ervaren overlast en naar draagvlak voor (vrijwillige) vuurwerkvrije zones. Met het Digitaal Internet Panel (DIP) is een vertegenwoordiging van de burgers van Delft hierover bevraagd.

Uit het DIP bleek dat men voornamelijk overlast ervaart van harde knallen en vuurwerkrestanten op straat. Er bleek echter, vergeleken met landelijke resultaten, weinig draagvlak onder burgers voor zowel vrijwillige vuurwerkvrije zones (handhaving door burgers) als voor verplichte vuurwerkvrije zones (handhaving door gemeente). Er zullen ook komende jaarwisseling geen verplichte vuurwerkvrije zones worden ingesteld.

De mogelijkheden van het lokale bestuur om (overlast van) zwaar vuurwerk aan te pakken, zijn beperkt. Hiervoor zijn landelijke maatregelen nodig onder andere in verband met handhaafbaarheid. Echter op landelijk niveau is besloten dat een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk een te vergaande maatregel is en pas aan de orde zal zijn als andere landelijke maatregelen niet werken. Deze andere maatregelen bestaan aankomende jaarwisseling onder andere uit voorlichting en uitsluitend verkoop van vuurpijlen voorzien van een stabilisatiemechanisme. Ook wordt het verplicht om gratis vuurwerkbrillen en aansteeklonten te verstrekken bij de verkoop van consumentenvuurwerk.

Vreugdevuren
Delft kent nog drie locaties waarop jaarlijks vreugdevuren worden georganiseerd. Een daarvan is op het plantsoen tussen Nieuwe Plantage en Koningsplein. Delft is, behoudens Den Haag, de laatste gemeente in de regio die vreugdevuren toestaat. Dit is voor de burgemeester geen aanleiding om ook hier in Delft vreugdevuren te verbieden, maar deze moeten wel aan basis veiligheidseisen voldoen. De laatste jaren zijn al verscheidene nieuwe afspraken gemaakt met de organisatoren van de vreugdevuren om de veiligheid te garanderen, zoals het verplicht stellen van het gebruik van een houten frame om de omvang van de brandstapel te bepalen en is ook de maximale hoogte van de vreugdevuren naar beneden bijgesteld.

De organisatoren hebben de afgelopen jaarwisselingen echter niet aan alle afspraken voldaan. Daarom heeft de burgemeester besloten de aanvraagprocedure te wijzigen in de aanvraag van een evenementenvergunning, naast de aanvraag van de benodigde ontheffing. Een evenementenvergunning maakt dat de organisatoren in de aanloop naar Oud en Nieuw, voor het verkrijgen van de vergunning, een goed plan moeten opstellen over hoe de vuren op een veilige en verantwoorde manier verlopen (conform eisen evenementenbeleid). De aanvraag van een evenementenvergunning legt meer zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid bij de organisatoren en de buurt. De gemeente biedt aan om na afloop de locaties op te ruimen en schoon te maken en daarvan de kosten voor haar rekening te nemen.

geplaatst op
31 mei 2019