Bas nu ook zichtbaar

Als onderdeel van de evaluatie van het evenementenbeleid is afgesproken dat er in Delft ook een aparte geluidsnorm komt voor bastonen dB(C). Muziek bestaat uit een mix van hoge en lage tonen. Als de geluidbelasting wordt berekend, wordt normaal naar het gemiddelde van het hele spectrum gekeken (bij de berekening van de dB(A) waarden). De lage tonen geven echter extra overlast, en de neiging bij evenementenorganisatoren is soms om juist vooral de bastonen extra te versterken. Dan gaan evenementen waarbij het geluid binnen de norm blijft, plotseling toch veel overlast geven. Om dat tegen te gaan is er dus een aparte norm voor de bastonen. Deze is in Delft vastgesteld, rekening houdend met het feit dat panden in de binnenstad vaak minder goed geïsoleerd zijn en bastonen verder reiken; Delft hanteert een norm van +8 op de dB(A) norm.

Hoeveel geluidsbelasting er is op de diverse pleinen, is al sinds enkele jaren te zien op de website van de munisense meters die op diverse plekken in de stad geplaatst zijn; je treft daar de geluidsbelasting van de afgelopen vier uur en van de afgelopen 24 uur aan. Aan deze meetgegevens is sinds kort ook de dB(C) toegevoegd, en daar zijn we als BBN blij mee. Dat maakt de geluidsdiscussie weer transparanter, en minder subjectief. Zie hieronder een plaatje van de meter vlak bij Visbanken.

vb

Wat je op de kaart ziet is een momentopname. Door op het dB(A) getal onder de meter te klikken (het groene veld) krijg je de dB(A) grafieken te zien.
Door op het dB(C) getal onder de meter te klikken (het witte veld) krijg je de dB(C) grafieken te zien.
Dat levert dan bijvoorbeeld de volgende plaatjes op (klik op de plaatjes voor een vergroting):

db(a)

db(c)

 

Zie hier voor de actuele informatie over geluid. Overigens ligt een van de twee meters op de Markt er momenteel helaas uit (melding aan de gemeente is gedaan).

Zoals eerder gezegd is dB(C) norm +8 op de dB(A) norm. De dB(A) norm voor de diverse evenementenlocaties is locatie en evenement afhankelijk, de dB(C) norm dus ook. De dB(A) norm en de bijbehorende dB(C) norm zijn per locatie en evenement vastgelegd in de zogenaamde locatiematrix. De locatiematrices van Markt, Doelenplein en de andere evenementenlocaties staan de op de gemeentesite, zie hier.

geplaatst op
26 juni 2018