Avalex-pasje meenemen bij wegbrengen klein chemisch afval

In Delft wordt klein chemisch afval (KCA) niet opgehaald, maar moet door inwoners worden weggebracht naar de milieustraat aan de Voltaweg. Tot voor kort kon de brenger het KCA direct neerzetten in de KCA-ruimte van de milieustraat. De gang van zaken is veranderd. Men moet zich eerst als voetganger melden bij de intercom op de weegbrug en het Avalexpasje voor de kaartlezer houden. Daarna kan naar de KCA-ruimte worden gegaan. Als de KCA-ruimte op slot is moet op de bel op de deur worden gedrukt waarna een Avalex-medewerker komt om de deur te openen. Kern van de boodschap is: vergeet je pasje niet, dat scheelt een keer rijden.

Voor wat allemaal KCA is zie hier

Ophalen KCA door Avalex
Avalex biedt ook aan KCA in te zamelen. Onderstaand de wijze waarop dit beschreven staat in de producten- en dienstencatalogus van Avalex:

 catalogus

De gemeente Delft heeft, waarschijnlijk uit kostenoverwegingen, ervoor gekozen deze dienst niet af te nemen van Avalex. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen al zijn KCA wegbrengt naar de milieustraat. Bij voorkeur per fiets, maar in de praktijk veelal per auto. Het plaatje boven het artikel afkomstig van de Avalex-site gaat daar ook vanuit. Enkele BBN-leden zonder auto hebben aangegeven het wegbrengen per fiets van KCA bezwaarlijk te vinden. Daarnaast vragen wij ons af of het door de bewoners van Delft zelf moeten wegbrengen van KCA naar de milieustraat er niet toe leidt dat veel KCA gewoon in het restafval verdwijnt met bijbehorende milieuschade. Het zou goed zijn wanneer de gemeente hiervoor een (milieu)kosten-batenanalyse zou maken.

geplaatst op
15 oktober 2022
Tags: