Minder huisvuil naast ondergrondse containers: twee initiatieven

Afval naast ondergrondse vuilcontainers is een veel voorkomend probleem, ook in het BBN-gebied. Dit kwam ook als een van de grote klachten naar voren in de ledenenquête die wij vorig jaar hebben gehouden. Mensen plaatsen vuil naast de container enerzijds omdat het makkelijk is iets ernaast te zetten, zeker als het om groot vuil gaat, anderzijds omdat de container gewoon vol blijkt te zijn.

Bloemetjes
In een aantal plaatsen in Nederland is de gemeente ertoe overgegaan de ondergrondse containers voor restafval op te fleuren. De containers zijn aangekleed met kunstgras met bloemen. De ervaring van betrokkenen is dat er dan duidelijk minder vuil wordt bijgeplaatst. Wij hebben hier eerder over bericht, zie hier. Recent heeft een bedrijf dat het aankleden van containers met kunstgras en bloemen verzorgt de gemeenteraad informatiemateriaal gestuurd (zie hier, de foto boven dit artikel is hier aan ontleend).

Wat BBN betreft gaan we in Delft een proef met op een of andere manier opgefleurde containerplekken doen, bijvoorbeeld in het BBN-gebied. En dat dan te combineren met het plakken van stikkers op de containers met de vermelding dat men grofvuil gratis aan huis kan laten ophalen.

Slimme sensoren
Avalex heeft in 2018 alle ondergrondse containers uitgerust met slimme sensoren. Deze sensoren meten hoe vol een container is, of de container geleegd is en waar de container zich bevindt. In combinatie met software die voorspelt hoe snel de container zich vult, worden de routes om de containers te legen geoptimaliseerd. Avalex kan met deze software op afstand alle containers in het Avalex-gebied monitoren. De vullingsgraadmeter peilt continu hoeveel afval er in een container zit. De sensor geeft deze meetresultaten door aan de planning van Avalex. Als de software aangeeft dat een container snel vol raakt, wordt dit meteen in de route opgenomen om de container zo snel mogelijk te legen. Het idee is dat met behulp van de vulgraadsensoren chauffeurs niet onnodig naar een locatie toe hoeven te rijden om halfvolle containers te legen, omdat ze van tevoren weten of de container vol is of niet. Er zijn dan minder vervoersbewegingen nodig, gunstig voor het milieu en het scheelt tijd en kosten.

Met je afval naar een container lopen die vol blijkt te zijn is vervelend en nodigt uit tot bijplaatsen. Daarom hebben wij de gemeente gevraagd te bewerkstelligen dat burgers het vol zijn van de ondergrondse containers via internet kunnen raadplegen.  

geplaatst op
20 januari 2019
Tags: