Manifest belangenverenigingen "De binnenstad kan niet zonder haar bewoners"

manifest

De kwaliteit van het wonen in de binnenstad staat onder druk. Dit is niet alleen slecht voor ons de bewoners, maar dit heeft ook een negatief effect op het winkelen en recreëren in de binnenstad. Wij hebben samen met de Belangenverenigingen Oude en Nieuwe Delf en Zuidpoort het manifest “De binnenstad kan niet zonder haar bewoners” opgesteld. Hierin geven wij oplossingen, die ook een duidelijk positief effect hebben op het winkelen en het recreëren. Het manifest is op 4 september gestuurd aan de politieke partijen van Delft. De belangenverenigingen leveren hiermee hun bijdrage aan de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Belang van wonen
Er wonen ruim 12.000 mensen in de binnenstad. Zij vormen een substantieel deel van de omzet van de ondernemers. De aantrekkingskracht van de binnenstad voor het winkelend publiek en de toeristen wordt voor een groot deel bepaald door het sfeervolle, gemêleerde decor. De woningen en de levendigheid van het wonen zelf zijn een essentieel onderdeel van dit decor. De WOZ-waarde van het totaal aan woningen in de binnenstad, een belangrijke indicator voor de economische waarde, is viermaal die van de niet-woningen.

Wonen staat onder druk
De bevolking van de binnenstad was altijd een mix van jong tot oud en van rijk naar arm. Een mix die bijdraagt aan de levendigheid van de binnenstad. Er is echter steeds minder aandacht voor de behoeften en mogelijkheden van kinderen en ouderen. Daarnaast biedt de Woonvisie de woningbouwcoöperaties de mogelijkheid hun sociale woningbouw af te stoten. Investeerders kopen in toenemende mate juist in de binnenstad panden als beleggingsobject, en verkameren of verhuren via Airbnb-achtige constructies. De mix is dus in gevaar. De focus komt in de binnenstad steeds meer op de bezoeker, het kopende publiek, te liggen. De openbare ruimte wordt steeds meer “uitgenut”.

Voorstellen
De voorstellen zijn:

  • richt de openbare ruimte in als een veilige verkeersruimte en een aantrekkelijke verblijfsruimte
  • zorg voor bewonerparkeren
  • creëer meer fietsroutes
  • zorg voor regulering voor de bestaande en voor de toekomstige verkamering.
  • maak een oplossing voor mogelijk gedupeerden reductie grondwateronttrekking
  • richt het huisvuil ophalen bewonersvriendelijk in
  • zorg voor een evenementenaanbod dat toegevoegde waarde heeft voor de hele binnenstad
  • help ons zodat de binnenstad van Delft tot de top 10 klimaatbestendige van Nederland behoort
  • zorg voor meer groen en introduceer nieuwe vormen zoals verticaal groen
  • bewaak de invloed van de gemeenteraad op de ruimtelijke ordening 

Klik hier voor het hele manifest “De binnenstad kan niet zonder haar bewoners”

 

geplaatst op
04 september 2017

Reacties