Insteekhoesje en duct tape: de nieuwe wijze van communiceren van gemeente en Avalex

In de loop van 2022 en 2023 wordt Het Nieuwe Inzamelen van huisvuil stapsgewijs ingevoerd in de binnenstad. GFT wordt eenmaal per week aan huis opgehaald. De restvuilzakken met daarin het PMD moeten eenmaal per week door de bewoners op een verzamelplek in de buurt worden gezet. Voor degenen die dat willen blijft de mogelijkheid PMD naar de aanwezige containers te brengen. Oud papier en karton moeten eenmaal in de twee weken op een verzamelplek worden gezet. De nieuwe inzamelingswijze is beslist zonder participatie en er zijn twijfels of deze aanpak wel gaat werken. De nieuwe wijze van inzamelen is reeds ingevoerd in het zuidelijk deel van de binnenstad tot en met Rietveld zuidzijde en in het westelijk deel van de binnenstad tot en met Verwersdijk westzijde. De rest van de binnenstad en daarmee de rest van het BBN-gebied volgen medio dit jaar.

PMD-containers
Twee weken geleden zijn alle ondergrondse PMD-containers in de binnenstad echter veranderd in restvuilcontainers. Zelfs ook de PMD-containers in het gebied van de binnenstad waar het nieuwe inzamelen nog niet is ingevoerd.

Bij de behandeling van het invoeren van het nieuwe inzamelen in de gemeenteraad begin vorig jaar heeft het college toegezegd dat de aanwezige PMD-containers zoveel mogelijk gehandhaafd zouden worden en alleen als zou blijken dat er te weinig restvuilcontainers zijn zou omkatten plaatsvinden. Het nu reeds alle PMD-containers, dus ook die in ons gebied, veranderen in restvuilcontainers is niet zoals gebruikelijk per brief bekend gesteld aan de bewoners. In plaats daarvan is er een A4’tje in een insteekhoesje met duct tape vastgezet op alle restvuilcontainers, zie ook de foto boven het artikel. Op het A4’tje staat:
Het scheiden van afval in de binnenstad van Delft lastiger is dan in andere wijken (sic). Daarom heeft de gemeente besloten om uw afval te scheiden na het inzamelen. Het PMD zal dus achteraf uit het restafval gehaald worden.
Het moge duidelijk zijn dat wij dit geen goede wijze van communiceren met de burger vinden. Daarnaast wordt het burgers onmogelijk gemaakt de inzameling te helpen door zelf PMD te scheiden. Ondanks de toezegging van het college dat deze mogelijkheid zou blijven bestaan.

geplaatst op
25 maart 2023
Tags: