Grofvuil ophalen blijft gratis!

De gemeenteraad behandelde op 4 maart de wijziging van de Verordening reinigingsheffingen.  Geen makkelijk onderwerp, daar hebben we eerder over bericht, zie hier. Met name het plan voortaan te moeten betalen voor het ophalen van grofvuil leverde weerstand op, bleek uit de behandeling in de raadscommissie.

Voor de ChristenUnie reden een motie en een amendement in te dienen, samen met CDA, D66 en STIP.

De motie kent als achtergrond dat:

  • De prijs voor het apart laten betalen voor het ophalen van grof huishoudelijk afval, matrassen en snoeiafval onevenredig betaald gaat worden door een deel van de inwoners van Delft, nl. zij die geen eigen vervoer hebben of kunnen regelen of zij die fysiek niet in staat zijn afval zelf weg te brengen;
  • Het principe dat de vervuiler betaalt hierdoor minder gelijk wordt voor iedere inwoner van Delft, namelijk zij die geen eigen vervoer hebben of kunnen regelen, meer betalen voor de verwerking van grof huishoudelijk afval, matrassen en snoeiafval;
  • Door het apart laten betalen voor het ophalen van grof huishoudelijk afval, matrassen en snoeiafval de hoeveelheid illegale dumpingen en zwerfaval in de gemeente Delft en daarbuiten zal toenemen. Dit bedreigt leefbaarheid van wijken en verloedert de woonomgeving;
  • Woningcorporaties niet betrokken zijn bij de totstandkoming van het voorstel apart te laten betalen voor het ophalen van grof huishoudelijk afval, matrassen en snoeiafval, maar wel worden geacht de leefbaarheid in de Delftse wijken te bevorderen en verloedering tegen te gaan.

De motie stelt o.a. voor de kosten voor het ophalen van grof huishoudelijk afval, matrassen en snoeiafval vanaf 1 januari 2022 weer te verrekenen in het tarief voor een- en meerpersoonshuishoudens van de Verordening reinigingsheffing.

Het amendement zorgt ervoor dat in 2021 het tarief voor het ophalen van grofvuil 0 euro blijft. Dit leidt tot een tekort in de begroting voor 2021 van circa twee ton. Hiervoor moet elders dekking gevonden worden, mogelijk in de reserve reiniging.

Verder wordt in de motie voorgesteld in 2021 een beeldvormende sessie te organiseren om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om met de manier van afval inzamelen een stap te zetten richting minder illegale dumpingen van afval, richting minder zwerfvuil, richting minder afval en beter scheiden van grof vuil en richting een circulaire economie.

Het amendement is met uiteindelijk unanieme steun van de raad aangenomen; de motie werd door alle fracties met uitzondering van  Stadsbelangen Delft en de Groep Stoelinga gesteund, die bezwaar hebben tegen verhoging van het reguliere tarief van de afvalstoffenheffing.

Ophalen van grofvuil blijft dus gratis. En dat is wat BBN betreft goed nieuws, ook omdat een risico op meer zwerfaval zo vermeden wordt.

 

geplaatst op
06 maart 2021
Tags: