Gemeente start proef met containertuintjes

Het bijplaatsen van afval naast ondergrondse vuilcontainers is jammer genoeg ook een probleem in het gebied van onze vereniging. Wij zijn daarom blij met de in oktober vorig jaar unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie ‘Aanpak Minder Bijplaatsingen Afval’. De motie vraagt het college met een aanpak en bijbehorende oplossingsmogelijkheden te komen om afval naast containers aan te pakken, waarbij rekening gehouden wordt met specifieke kenmerken van de buurt, zoals de aanwezigheid van bedrijven, de bevolkingssamenstelling en de inrichting van de buurt. De motie vraagt ook om een experiment te starten met een containertuintje rondom containers. Dit is een goed idee; wij hebben dit al eerder voorgesteld, zie hier.

Proef
Avalex is in opdracht van de gemeente gestart met de gevraagde proef met containertuintjes. Op 20 januari 2021 zijn op drie locaties (twee in Buitenhof en één in Hof van Delft) containertuintjes geplaatst. De tuintjes zijn van leverancier Citygard. Avalex is hiermee al bekend, omdat in de zomer van 2020 in de gemeente Leidschendam-Voorburg containertuintjes van Citygard zijn geplaatst. Het gaat om een containertuin met sedumbeplanting, zie de foto boven het artikel. Deze beplanting is onderhoudsarm.

De duur van de proef is, als voorgesteld in de motie, drie maanden en loopt tot medio april 2021. Om te bepalen of de tuintjes bijdragen aan minder bijplaatsingen van afval wordt gemeten hoe schoon de containerlocaties zijn (meten van hoeveelheid zwerfvuil, bijgeplaatste zakken en/of grofvuil). Deze effectmeting wordt vergeleken met een nulmeting die al liep vanaf november.

Uitkomsten proef
Begin mei 2021 worden de resultaten van de proef verwacht. Op basis van deze resultaten zal de gemeente het vervolg bepalen. Daarbij zal ook worden bekeken of er nog andere varianten mogelijk zijn en in hoeverre bewoners betrokken kunnen worden bij het beheer van de containertuintjes. Het is nog niet bekend hoe de gemeente invulling gaat geven aan de andere onderwerpen genoemd in de motie.

Voor de motie “Aanpak minder bijplaatsingen afval”, ze hier.

geplaatst op
06 februari 2021