Contact met de politiek

BBN vindt het belangrijk om contacten te onderhouden met de gemeente. Dat gebeurt op verschillende manieren.

Geregeld spreken we met ambtenaren, en nodigen ambtenaren ons uit om mee te denken. Het kan dan gaan om de voorbereiding van nieuw beleid, de evaluatie van bestaand beleid en de uitvoering van het beleid.

Daarnaast onderhouden we contacten met de politiek. We geven onze mening op vergaderingen van raadscommissies door in te spreken. Soms hebben we rechtstreeks contact met de bestuurders, bijvoorbeeld om standpunten toe te lichten of de resultaten van eigen onderzoek te presenteren. Vaak gaat het bij die contacten met de politiek om concrete thema’s, waar we onze mening over kenbaar willen maken.

Sinds najaar 2015 zijn we bezig met een rondje langs de politieke partijen. Daar vertellen we meer in de breedte over onze belangenorganisatie, en de punten waar me mee bezig zijn. We spreken zowel met oppositiepartijen als met coalitiepartijen. De gesprekken zijn nuttig. Het blijkt goed elkaar beter te leren kennen. En het blijkt ook goed om ideeën uit te wisselen. Waar het belang van de bewoners in de noordelijke binnenstad mee gebaat is. Dit heeft er ook toe geleid dat de politiek contact met ons zoekt over zaken de binnenstad betreffende.

geplaatst op
17 maart 2016