Avalex maakt de ondergrondse containers slimmer

De gemeente Delft wil het huisvuil meer gescheiden gaan inzamelen, het zogenaamde Nieuwe Inzamelen. Nieuw is daarbij onder andere dat plastic, metalen blikjes en drankkartons (PMD) samen afgevoerd kunnen worden.
De standaard aanpak voor laagbouw in Delft wordt dan:

  • Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) hiervoor 240 liter kliko, legen 1 x per 2 weken.
  • PMD hiervoor 240 liter kliko, legen 1 X per 2 weken.
  • Papier hiervoor 240 liter kliko, legen 1 x per 4 weken.
  • Glas en textiel net als nu zelf naar wijkcontainer brengen.
  • Restafval zelf naar wijkcontainer brengen.

Veel huizen in de binnenstad beschikken niet over de mogelijkheid om de benodigde drie kliko’s te bergen. BBN is daarom een voorstander van het plaatsen van meer ondergrondse containers waar de bewoners zelf hun afval in kunnen doen. Containers hebben echter het nadeel dat zij vol kunnen zijn en dit leidt dan vaak tot bijplaatsen van vuil naast de containers. Dit bijplaatsen is veelvuldig als probleem genoemd in de enquête over het woon- en leefklimaat die wij in februari gehouden hebben. De oplossing voor het probleem komt naderbij.

Slimme sensoren
Avalex is bezig alle ondergrondse containers uit te rusten met slimme sensoren. Deze sensoren meten hoe vol een container is, of de container geleegd is en waar de container zich bevindt. In combinatie met software die voorspelt hoe snel de container zich vult, worden de routes om de containers te legen geoptimaliseerd. Avalex kan met deze software op afstand alle containers in het Avalex-gebied monitoren. De vullingsgraadmeter peilt continu hoeveel afval er in een container zit. De sensor geeft deze meetresultaten door aan de planning van Avalex. Als de software aangeeft dat een container snel vol raakt, wordt dit meteen in de route opgenomen om de container zo snel mogelijk te legen. Het idee is dat met behulp van de vulgraadsensoren chauffeurs niet onnodig naar een locatie toe hoeven te rijden om halfvolle containers te legen, omdat ze van tevoren weten of de container vol is of niet. Er zijn dan minder vervoersbewegingen nodig, gunstig voor het milieu en het scheelt tijd en kosten.

Planning
Nadat alle containers in het Avalex-gebied voorzien zijn van een vulgraadsensor, moeten de sensoren worden gekoppeld aan de software. Het is de verwachting van Avalex dat dit in 2019 zover is en de sensoren daadwerkelijk ingezet kunnen worden. We zijn benieuwd.

geplaatst op
07 mei 2018