BBN wordt belangenvereniging

sluisje voor beter waterbeheer

In de platformvergadering van 22 april heeft het Bewonersplatform Binnenstad Noord besloten zich om te vormen tot de Belangenvereniging Binnenstad Noord. We volgen daarmee de andere bewonersorganisaties in de binnenstad. Door het oprichten van een vereniging kunnen we de bewonersbelangen in ons deel van de binnenstad nóg beter behartigen en kunnen we slagvaardiger optreden. Of het nu gaat om droge voeten, om (fiets)parkeren, om de toekomst van de Paardenmarkt of het beperken van zoekverkeer.

geplaatst op 11 mei 2014

Kleuren van Delft op waaier

afdbeelding kleurenwaaier

In 2011 organiseerde wethouder Junius de 1e Netwerkbijeenkomst voor actieve burgers van Delft. Zij vroeg de aanwezigen met elkaar goeie ideeen te bedenken voor de stad. Op die bijeenkomst ontstond het Kleurenlab. Het lab bestond uit drie personen uit onze wijk: Thea Boon, Els Kemper en Marijke Faber. Daarnaast uit Sjirk Haaksma en (tijdelijk) Pieter de Ruyter.

geplaatst op 21 april 2014

Wonen onder de kademuur

Hoe houden we op het zakkend Rietveld ook na de komende herbestrating droge voeten? Omdat meten weten is, is door het Bewonersplatform Binnenstad Noord op zaterdag 8 maart een waterpassing uitgevoerd. Hoe verhoudt de hoogte van de dorpels van de panden langs het Rietveld zich tot de hoogte van de kademuur?

geplaatst op 11 maart 2014

Pagina's