Film over buurtgenoot

beroemde buurtgenoot

Op het Vrouwjuttenland 19 woonde ooit de wereldberoemde Delftse kunstenaar en plichtsgetrouwe PTT-ambtenaar Jan Schoonhoven. Over hem is een film gemaakt, Jan Schoonhoven - Beambte 18977. En ter ere van zijn 100e geboortedag draait deze in het filmhuis.

geplaatst op 29 juni 2014

Parkeren aan de E-paal roept nog vragen op

elekrtische auto

De gemeente Delft heeft twee verkeersbesluiten genomen om vier extra parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische auto’s in het noordoostelijk deel van de binnenstad. Nu gaat het nog om enkele plekken – er was er tot nu toe één, maar op de langere termijn vragen we ons af hoe dit gaat werken. Hoe verhoudt dit zich tot het huidige beleid om de schaarse parkeerplekken in de binnenstad eerlijk te verdelen?

geplaatst op 28 juni 2014

Nieuw bouwplan Leger des Heilslocatie

kaartje bestemmingsplan

Het gaat er dan toch van komen, de bebouwing van de voormalige locatie van het Leger des Heils. Een complexe bouwlocatie in de Delftse binnenstad, waar omwonenden en gemeenteraadsleden in 2011 door de omstandigheden gedwongen veel tijd in hebben geïnvesteerd. En opnieuw lijkt de gemeente zich niet van haar beste kant te laten zien als het gaat om het wegen van belangen van omwonenden. Waar is het lerend vermogen?

geplaatst op 19 juni 2014

Pagina's