De gemeente neemt veel ideeën uit onze nota Vrachtverkeer in de binnenstad over

Het college van B&W heeft de nota Optimalisatie Autoluwe Binnenstad naar de gemeenteraad gestuurd. De nota geeft een overzicht van alle acties die moeten leiden tot een autoluwe binnenstad en daardoor een meer aantrekkelijke binnenstad. BBN is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van deze nota.

geplaatst op 26 februari 2016

Woonvisie: input gevraagd

De gemeente Delft werkt aan een nieuwe woonvisie voor 2016 – 2023. Onlangs is de startnotitie aan de gemeenteraad gezonden, die begin maart besproken wordt. BBN wil in elk geval aandacht vragen voor ouderen in de stad. Wat zijn andere belangrijke punten om mee te nemen? Mail ons!

geplaatst op 20 februari 2016

Bezoekersregeling

De tussentijdse analyse van de digitale bezoekersregeling is besproken in de raadscommissie Ruimte en Verkeer van 9 februari. Er gaat gewerkt worden aan varianten, en maatwerk.

geplaatst op 12 februari 2016

Pagina's