Evaluatie evenementenbeleid vastgesteld

evenement

Het college van B&W heeft op 29 september de evaluatie evenementenbeleid vastgesteld. In het toekomstige beleid wordt beter rekening gehouden met de overlast van evenementen. BBN is positief over de evaluatie en de voorstellen, en hoopt dat deze snel geconcretiseerd worden. Het stuk is geagendeerd voor de procedurevergadering van 12 november van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

geplaatst op 31 oktober 2015

Meer elektrische oplaadpunten in Delft: hoe en waar?

rapport

Er komen steeds meer elektrische voertuigen, en dat betekent dat de behoefte aan oplaadpunten toeneemt. De gemeente heeft nagegaan hoe tot een goede openbare laadinfrastructuur te komen, en kiest voor een zogenaamd vergunningsmodel. Geen slechte keuze, wat BBN betreft, maar aandachtspunt blijft dit in te passen in de schaarse parkeerruimte in de binnenstad.

geplaatst op 28 oktober 2015

Pagina's