Woonvisie: input gevraagd

De gemeente Delft werkt aan een nieuwe woonvisie voor 2016 – 2023. Onlangs is de startnotitie aan de gemeenteraad gezonden, die begin maart besproken wordt. BBN wil in elk geval aandacht vragen voor ouderen in de stad. Wat zijn andere belangrijke punten om mee te nemen? Mail ons!

geplaatst op 20 februari 2016

Bezoekersregeling

De tussentijdse analyse van de digitale bezoekersregeling is besproken in de raadscommissie Ruimte en Verkeer van 9 februari. Er gaat gewerkt worden aan varianten, en maatwerk.

geplaatst op 12 februari 2016

Burgemeester Verkerk doet voorstel te laten onderzoeken of er minder gehandhaafd kan worden

je maintiendrai

De evaluatie van de Evenementennota is behandeld in de gemeenteraad van 17 december 2015, inclusief het voorstel om maar vijf keer geluidsmetingen te doen. Opmerkelijk was het betoog van de burgemeester voor minder handhaving, terwijl de toenemende overlast een van de aanleidingen was voor deze evaluatie.

geplaatst op 27 januari 2016

Pagina's