Kinderspelen 2020

Door het coronavirus kunnen de Kinderspelen op de Raam dit jaar jammer genoeg niet doorgaan. Er komt dit jaar ook geen collecte. De kleurplatenwedstrijd gaat wel door en hoe‼

geplaatst op 05 april 2020

Het gras blijkt minder groen dan beloofd

Bij behandeling in de gemeenteraad van het collegevoorstel het onderhoudsniveau van de openbare ruimte definitief te verlagen gaf de wethouder hoog op van twee nieuwe wijzen van groenbeheer, namelijk Gedifferentieerd beheer en Participatie en zelfbeheer. Recent is het Beheerplan groen en water verschenen waarin deze aspecten zijn geconcretiseerd. Dat valt bar tegen.

geplaatst op 03 april 2020

Veilig Verkeer Nederland: geen ‘shared space’ op de gracht in de binnenstad

De gemeente wil de Verwersdijk oostzijde vanaf Rietveld tot en met Doelenplein inrichten als shared space. BBN vindt shared space op de grachten in de binnenstad gevaarlijk en heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) om advies gevraagd. Het advies van VVN is: geen shared space toepassen op de gracht.

geplaatst op 22 maart 2020

Pagina's