Zienswijze op terrassenbeleid

Het voorgestelde terrassenbeleid baart BBN zorgen. Niet omdat we geen terrassen in de binnenstad willen. Wel omdat bij de afweging over de exploitatiemogelijkheden van een terras het belang van de bewoners in de binnenstad op het tweede plan lijkt te komen. Het kan eenvoudig beter!

geplaatst op 27 april 2013

Ondergronds afval

Nederlands kan een lastige taal zijn. Soms komt het gebruik van een woord heel nauw, en kan gebruik van een synoniem net die verwarring geven die je toch echt niet wil. Dat moet Avelex gedacht hebben, toen ze het opschrift verzon voor de ondergronds afvalcontainer....

geplaatst op 22 april 2013

Flitsparkeren van de baan

Er is een nieuw voorstel voor het parkeerbeleid. De eerdere plannen (met flitsparkeren) zijn ook door onze bewonersorganisatie bekritiseerd. Het nieuwe voorstel is ingrijpend gewijzigd, en dat lijkt goed nieuws. Het nieuwe beleid is te vinden in de kadernota parkeerbeleid die begin maart 2013 aan de Raad is gestuurd. Wat betekenen de nieuwe plannen voor bewoners in ons deel van de binnenstad?

geplaatst op 17 maart 2013

Pagina's