Rapport onderzoek parkeerdruk

De gemeente gaat eind dit jaar de parkeerregeling evalueren. De belangenverenigingen in de binnenstad en dus ook Binnenstad Noord doen hierbij mee, o.a. door parkeertellingen. De resultaten zijn in een rapport aangeboden aan de wethouder. De proef t.a.v. het bewonersparkeren op de Paardenmarkt loopt volgend jaar in elk geval door.

geplaatst op 03 november 2014

BBN in raadscommissie over evenementenbeleid

raadscie

Op 29 oktober stond in de raadscommissie Economie, Financiën en Bestuur de reactie van het college op de brief van de gezamenlijke bewonersorganisaties uit de binnenstad over het evenementenbeleid op de agenda. Voor BBN reden voor om in te spreken. Om te benadrukken dat er een probleem is met de toegenomen overlast van veel evenementen. En de gemeente uit te dagen de evaluatie te gebruiken om tot beter, minder overlast gevend, beleid te komen.

geplaatst op 30 oktober 2014

Geluidsoverlast beter normeren: denk aan bas!

geluidsmeter

De gemeente Delft hanteert bepaalde normen om het geproduceerde geluid bij evenementen en bij het laten horen van (versterkte) muziek uit of rond horecagelegenheden te begrenzen. Delft stelt deze normen nog alleen in dB(A). Voor dit soort geluidsoverlast kan het beter: veel overlast komt juist door de lage bastonen, en die worden onvoldoende meegenomen in deze maat. BBN pleit voor invoering van de dB(C) norm, naast de dB(A) norm en pleit voor adequate handhaving van beide normen.

geplaatst op 25 oktober 2014

Halloween lampionnenoptocht

Op 31 oktober vindt de traditionele lampionnenoptocht weer plaats. De kinderen (en ouders) kunnen weer aan de slag om een mooie lampion te maken. Tijdens de optocht laten de kinderen de mooie lampionnen zien aan de buurt en voor wie wil trakteren de buurtbewoners de kinderen op iets lekkers.

geplaatst op 17 oktober 2014

Pagina's