Wonen onder de kademuur

Hoe houden we op het zakkend Rietveld ook na de komende herbestrating droge voeten? Omdat meten weten is, is door het Bewonersplatform Binnenstad Noord op zaterdag 8 maart een waterpassing uitgevoerd. Hoe verhoudt de hoogte van de dorpels van de panden langs het Rietveld zich tot de hoogte van de kademuur?

geplaatst op 11 maart 2014

Runshopplaatsen Binnenstad Noord

Het nieuwe parkeerbeleid maakt duidelijker waar je wel en niet kan parkeren in de binnenstad als bezoeker. Dat is gunstig voor beperking van het zoekverkeer. Maar wat als je tijdelijk boodschappen komt ophalen en de fiets is geen optie. Moet je dan op een brug parkeren? Voor de poller gaan staan? Het autoluw-plusgebied inrijden? Of de binnenstad mijden? De Klis maakt zich zorgen,

geplaatst op 19 februari 2014

Extreem weer: en het Rietveld?

De beelden staan bij veel bewoners nog in het geheugen gegrift: hevige regenval, en wateroverlast op het Rietveld. Een gracht die buiten zijn oevers treedt, en grachtenwater dat langzaam de huizen binnendringt. Zandzakken die huis aan huis werden uitgedeeld.
Een dag na extreem weer in oktober 2013 dit plaatje: zijn we terug bij af?

geplaatst op 14 oktober 2013

Pagina's