Zorgen over organisatie afbouwen grondwateronttrekking

water

Wij hebben de afgelopen jaren getracht onze belangen en wensen betreffende de beëindiging van de grondwateronttrekking Delft Noord (DSM) in te brengen via het hiervoor bedoelde Bewonersoverleg Wateroverlast, echter met weinig succes. De enige merkbare actie van de gemeente in deze periode betrof drainagemaatregelen ter bescherming van de eigen wegen, terreinen en de Spoorsingelgarage. Voor de belangen van de individuele burgers was geen merkbare aandacht. Daarom hebben wij ingesproken in de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen op 9 december, waarbij wij hebben aangegeven dat het Bewonersoverleg Wateroverlast niet goed functioneert.  De commissie had duidelijk aandacht voor ons probleem. Wij hadden de hoop dat als gevolg van het inspreken het overleg beter zou gaan functioneren. In de tussentijd is er weer een Bewonersoverleg Wateroverlast geweest. Er is echter geen  verbetering opgetreden. Daarom hebben wij nu een brief naar de gemeenteraad gestuurd.

In de brief hebben wij geschreven dat wij willen veiligstellen dat er binnen de gemeente Delft een goede slagvaardige organisatie staat, die de reductie van de grondwateronttrekking technisch en bestuurlijk kan beheersen. Daarbij is het noodzakelijk dat de beslissing of er overgegaan kan worden tot een volgende reductiestap kwantitatief onderbouwd is en niet alleen wordt gebaseerd op de afwezigheid van directe klagers. De gemeente moet op een heldere wijze zijn zorgplicht naar de burgers als eigenaren van huizen en tuinen gaan invullen. Wij, BBN en de andere bewonersbelangenverenigingen, willen hierbij een partij zijn. Niet alleen omdat wij een grote groep belanghebbenden vertegenwoordigden, maar ook omdat wij kennis en ervaring kunnen inbrengen. Een goed functionerend overlegforum is hiervoor noodzakelijk.

Voor hele brief klik hier

geplaatst op
07 januari 2016