Zienswijze op terrassenbeleid

Het voorgestelde terrassenbeleid baart BBN zorgen. Niet omdat we geen terrassen in de binnenstad willen. Wel omdat bij de afweging over de exploitatiemogelijkheden van een terras het belang van de bewoners in de binnenstad op het tweede plan lijkt te komen. Het kan eenvoudig beter!

De voorgestelde verruiming van de exploitatietijden van alle terrassen in de binnenstad beïnvloeden het werk- en leefklimaat van bewoners negatief. Dat hoeft niet. Zoveel nachtelijke behoefte aan terrassen is er immers niet. Wij pleiten ervoor de nachtterrassen op een beperkt aantal plekken te concentreren. Daarmee hou je de overlast elders beperkt. Dat kan goed in aansluiting op het bestemmingsplan. We pleiten voor onderscheid tussen terras 1 (licht terras, tot max 23 uur) en terras 2 (zwaar terras); alleen in gebieden bestemming pleinen 2 is er plek voor terras 2; in de andere centrumbestemmingen en de gemengde bestemmingen is plek voor terras 1 en in de gebieden met bestemming wonen is er geen plek voor terrassen. Zie hier onze zienswijze.

geplaatst op
27 april 2013