Werkzaamheden Rietveld/Vlamingstraat: update

De actuele planning van de werkzaamheden aan de twee grachten is bekend. Hieronder de berichtgeving op basis van de informatie van de bewonersvertegenwoordigers.

Rietveld NZ fase 2.1 (tot nr 100): De firma Beije vordert met het straatwerk, het is de bedoeling om vóór Kerst klaar te zijn.

Rietveld NZ fase 2.2 (van nr 100 tot Raam): De firma Baas vervangt de hoofdleidingen voor gas en water in januari. Het herstel van de kademuur wordt uitgevoerd door de firma Van der Ven, dat begint in de tweede helft van januari en duurt tot half maart. De nieuwe bestrating door de firma Beije is dan eind maart gereed.

Vlamingstraat ZZ fase 3 (vanaf de Brandbrug): Begin januari gaan de boomstronken en de bestrating eruit. Direct daarop start het werk aan de gas- en waterleidingen, dat duurt ca. 5 weken, dus tot half februari. Daarna volgt de nieuwe bestrating.

Op 12 januari is er weer overleg met de gemeente over de planning van de volgende werkzaamheden.

geplaatst op
21 december 2014