Wat betekent de nee/nee-sticker?

Door corona kunnen er geen feestelijkheden plaatsvinden en daarom ook niet de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging. Wat dan wel? Het leek ons leuk om naast de reguliere digitale nieuwsbrieven nu een speciale papieren doe-het-zelfnieuwjaarsreceptie Buurtkrant uit te brengen. Daarnaast keek ons een goed idee in deze sombere coronatijden dit voor alle bewoners van onze buurt te doen. Veel brievenbussen in onze buurt hebben een nee/nee-sticker. Wij zijn daarom voor verspreiding nagegaan wat deze sticker betekent voor deze buurtkrant.

Code VOR
De betekenis van de sticker ligt vast in de Code verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk (Code VOR) van de Stichting Reclame Code. Deze code geeft aan:

  • Reclamedrukwerk:¬†ieder drukwerk dat geheel of gedeeltelijk uit reclame bestaat, uitgezonderd huis-aan-huisbladen.
  • Ongeadresseerd reclamedrukwerk:¬†reclamedrukwerk en/of samples die gratis huis-aan-huis worden verspreid zonder vermelding van adres (of postbus) en woonplaats van de ontvanger.
  • Huis-aan-huisbladen:¬†ongeadresseerde drukwerken die met een vaste frequentie gratis huis-aan-huis worden verspreid in een geografisch beperkt gebied en waarvan tenminste 10% van de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied, niet zijnde reclame, en die daarnaast reclame bevatten.

Onze doe-het-zelfnieuwjaarsreceptie Buurtkrant is een incidentele uitgave en bevat geen reclame. Deze buurtkrant valt dus niet onder de Code VOR en de daarbij behorende nee/nee-sticker. Daarom hebben wij deze buurtkrant in alle brievenbussen in onze buurt gedaan. Voor de gehele Code VOR zie hier.

geplaatst op
16 januari 2021
Tags: