Varen in de binnenstad

Naar aanleiding van een aantal vragen hebben wij de belangrijkste zaken betreffende het varen in de binnenstad op een rijtje gezet.

Wie gaat over wat
Een belangrijke functie van het oppervlaktewater zoals de grachten en de Schie is waterberging en waterafvoer. Het veiligstellen van deze functie (het beheer) is de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van Delftland en is vastgelegd in de zogenaamde Keur. Het oppervlaktewater heeft ook nog twee andere functies:

  • Water als openbare ruimte. Water maakt onderdeel uit van de openbare ruimte. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. De gemeente geeft vergunningen af voor het afmeren van vaartuigen, woonboten, terrasboten en objecten. De voorwaarden van de waterbeheerder (de Keur) en de nautisch vaarwegbeheerder (bv. doorvaartprofielen) moeten hierbij in acht worden genomen.
  • Water als transportsysteem. De scheepvaart over vaarwegen vraagt om een verkeerstechnische (nautische) ordening (vaarsnelheid, eisen aan typen schepen, et cetera). In Delft is de bevoegdheid verdeeld over twee nautische beheerders, namelijk de Provincie Zuid-Holland als het gaat over de Schie en de gemeente als het gaat over het overige water. zoals dat in de binnenstad.

Gemeentelijk beleid
In de binnenstad van Delft mag alleen gevaren worden door op spierkracht voortbewogen vaartuigen én door gemotoriseerde vaartuigen die over een ontheffing beschikken. Er zijn de volgende ontheffingen:

  • Het rondvaartbedrijf, Rondvaart Delft (ook wel bekend als Rederij Brands), heeft een steiger en ticketverkoop aan de Koornmarkt 113 en verzorgt rondvaarten door Koornmarkt, Voorstraat en Oude Delft.
  • Stichting Stunt vaart met schipper in vijf 8 persoons elektrische sloepen (canalhoppers) en een 12-persoons dieselsloep ook in de binnenstad. De thuishaven is aan de Hooikade.
  • Sinds 2014 is de binnenstad beperkt opengesteld voor andere verhuurbedrijven middels de pilot elektrisch varen. Tijdens het zomerseizoen, van 1 april tot en met 1 oktober, komen maximaal15 boten in aanmerking voor ontheffing. Per verhuurder geldt een maximum van drie boten. Deze boten mogen niet aanleggen in de binnenstad. 
  • Als laatste is er de mogelijkheid voor een eenmalige ontheffing gemotoriseerd varen door de binnenstad, bijvoorbeeld bij een speciale gelegenheid of evenement. De kosten van de ontheffing zijn € 97,50.

Watertoerisme
Delft is een plek die ook graag door watersporttoeristen wordt bezocht. Watersporttoeristen die Delft willen bezoeken met een gemotoriseerd schip mogen de binnenstad dus niet in (wel met kano of roeiboot). Daarom worden er voor deze groep op dit moment de dagpassantensteigers in de Westsingelgracht tegenover het station aangelegd. De Provincie Zuid-Holland heeft in het kader van het provinciale programma Erfgoedlijn Trekvaarten flink financieel bijgedragen aan het realiseren van de steigers. Vanaf deze steigers kan makkelijk de stad in gelopen worden. Watersporttoeristen die willen blijven overnachten kunnen terecht in de passantenhaven aan de Hooilade. Het havenkantoor en de was- en douchegelegenheid zijn gevestigd in het Bacinol-gebouw.

Wij en de andere belangenverenigingen in de binnenstad kunnen ons goed vinden in het restrictieve gemeentelijke beleid ten aanzien van gemotoriseerd varen in de binnenstad. Wij willen wel dat er een bepaling, die in de praktijk bijna altijd al wordt ingevuld, expliciet aan de ontheffingen wordt toegevoegd en dat is dat de verhuur van de elektrische sloepen altijd met schipper is. Dat is een goede borging dat er geen overlast wordt veroorzaakt. Het restrictieve beleid van de gemeente zorgt er ook voor dat de borrelboten die al dan niet met harde muziek op de Schie voorbijvaren uit de binnenstad worden geweerd. Dit is goed voor de bewoners en de ondernemers in de binnenstad.

gracht

geplaatst op
08 november 2018
Tags: