Update werkzaamheden Vlamingstraat/Rietveld - januari 2015

werkzaamheden

Vlamingstraat ZZ fase 1: Er moeten nog wat banden van de boomperken worden vervangen; dat gebeurt samen met het opknappen van de aangemelde stoepen. Dit wordt nog ingepland. De nieuw aangelegde drainage wordt voorlopig bij de Brandbrug op het vuilwaterriool aangesloten, later gaat dat via het Vrouwenregt naar het schoonwaterriool van de Nieuwe Langendijk.

Sinds de herbestrating zijn er storingen geweest waarvoor de straat vier keer moest worden opengebroken. Kabels (elektra, radio, tv, telefoon, internet) en een rioleringsbuis waren beschadigd. Er is waarschijnlijk een relatie met de eerder uitgevoerde werkzaamheden. De gemeente heeft een schadeclaim in behandeling genomen.

Rietveld NZ fase 2.1 (tot nr 100): Is gereed. Binnenkort worden de bomen geplant. De drainage onder de straat bleek niet meer te functioneren en moest worden vervangen.

Rietveld NZ fase 2.2 (van nr 100 tot Raam): De firma Baas is bijna klaar, daarna volgt het herstel van de kademuur door de firma Van der Ven, dat duurt 7 weken. De nieuwe bestrating door de firma Beije is dan voor Pasen (5 april) gereed.

Vlamingstraat ZZ fase 3: Het werk aan de gas- en waterleidingen ligt op schema en zal half februari klaar zijn. Daarna volgt de nieuwe bestrating.

Het vervolg van het project (rest Rietveld NZ, Rietveld ZZ en Vlamingstraat NZ) start na Pasen en wordt ingepland na overleg tussen de gemeente en de nutspartijen.

De gemeente Delft gaat een artikel plaatsen in de digitale Nieuwsbrief Binnenstad van eind januari over dit buurtproject in samenwerking met de bewoners. De gemeente ziet hierin een voorbeeld om vaker gebruik te gaan maken van expertise in de stad.

Het volgende overleg met de gemeente is op 2 februari.

geplaatst op
25 januari 2015

Reacties

Door Hans Richters (niet gecontroleerd) op
Langs het Rietveld NZ )westkant) zijn onlangs geplant wat als bomen door moeten gaan. Een luidruchtig aantal bewoners had bezwaar gemaakt tegen de nu al 4-jaar (?) geleden geplante moerascipressen aan de oostkant van het Rietveld omdat die een sprietig uiterlijk zouden hebben in de winter. Dus nu nog meer sprietjes toch? In de zomer laten de cipressen een prachtig wollig uiterlijk zien, een lust voor het oog. Ook de recent geplante sprietjes zullen groter groeien (net als de cipressen), maar laat voor variatie en invulling van de ruimte de cipressen alstublieft staan. Dan heeft het Rietveld ten minste nog wat groen te bieden in de zomer.