Tuintjes in de straat: maar hoe?

Bloeiende boomspiegels: het beplanten van een boomspiegel geeft meer sfeer en kleur in de straat. Ook kan het insecten en vlinders aantrekken. Maar wat mag nu wel en wat mag nu niet?

Allereerst: voor het beplanten heb je geen toestemming nodig. Wel moet je het vooraf melden bij gemeente. En er geldt een aantal spelregels. Die hangen deels samen met de hoofdgebruiker van de boomspiegel, de boom. Die moet immers in leven blijven!

Daarom moet je letten op de boomwortels. Maak daarom de grond rond de boom los met een klein harkje, zodat je schade aan de wortels voorkomt. Verder mag je geen grond toevoegen. Door veel grond toe te voegen kan de boom worden verstikt, omdat de wortels opeens minder zuurstof krijgen. De gemeente spreekt, als het niet anders kan, over maximaal 5 tot 10 cm compostaarde er bij. Daarnaast kan de ophoging ervoor zorgen dat er eerder rot optreedt in de stamvoet. Planten die je in de boomspiegel wilt zetten, mag je niet dieper dan 15 cm in de grond zetten.  Ook dat heeft te maken met het ontzien van de boomwortels.

Verder gelden er regels die met de uitstraling te maken hebben. Zo mogen de planten in bloei maximaal 50 cm hoog zijn. Ook kunstgras, hekjes, afscheidingen en andere voorwerpen zijn niet toegestaan. En ben je zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het boomtuintje.

Bovenstaand ingezaaide opgehoogde en afgeschermde stadstuintje rond een boom heeft dus nog enkele verbeterpunten. Hetzelfde geldt voor onderstaande invullingen

boomspiegel

boomspiegel

boomspiegel

Sommige boomspiegels kunnen niet worden beplant; dat betreft spiegels waar een boomrooster is.

Als je de gemeente hebt gemeld dat  je de boomspiegel zelf gaat onderhouden zal de gemeente er verder vanaf blijven. Er wordt een zogenaamde participatiepunaise geplaatst. Hierdoor is het voor aannemers en beheerders van de openbare ruimte duidelijk dat bewoners het boomtuintje onderhouden. Als je wilt stoppen met het onderhoud, moet je de situatie terug in de oude staat brengen en het de gemeente melden.

Hieronder een voorbeeld van een naar onze mening heel geslaagd boomtuintje.

boomspiegel

geplaatst op
12 mei 2021