Tijd voor beleid vakantieverhuur via o.a. airbnb

BBN constateert een grote toename van vakantieverhuur van woonruimten. Niet alleen tijdelijke verhuur, als iemand zelf weg is, maar veelvuldig ook permanente verhuur aan toeristen.

Handhavingsverzoeken
We hebben de laatste weken de gemeente diverse handhavingsverzoeken verstuurd, zie ook onze eerdere berichtgeving (klik hier). Dit betreft woonruimten die permanent in de kortlopende verhuur zijn gedaan. We vragen de gemeente een einde te maken aan de illegale situatie; gebruik van een woonruimte voor deze vorm van verhuur is in strijd met het bestemmingsplan, maar ook woningonttrekking: iemand anders kan immers niet meer in deze woonruimte wonen. Dat is in strijd met de huisvestingsverordening.

Concreet is voor de volgende woonruimten een handhavingsverzoek ingediend; het eerste heeft de gemeente al afgehandeld:

 • een pand aan de westzijde van de Houthaak 
 • twee panmden aan de noordkant van de Nieuwe Langedijk van dezelfde exploitant
 • een pand aan de Verwersdijk (zie onderaan het bericht een update)
 • een pand aan de de noordkant van de Vlamingstraat
 • een pand aan de noordkant van de Visstraat 
 • een bovenwoning aan zuidkant van De Vlouw
 • een pand aan de zuidkant van de Doelenstraat
 • een benedenwoning aan de zuidkant van de Trompetstraat

Maar daarmee zijn we er nog niet.

We hebben over dit onderwerp ook contacten met de andere bewonersbelangenverenigingen, en ook daar zien we hetzelfde beeld: meer en meer panden in de permanente kortlopende verhuur. Zo zijn bijvoorbeeld nieuwbouwappartementen aan de Asvest (bedoeld voor jonge starters), nu helemaal niet in gebruik bij starters, maar in de toeristische verhuur via o.a. airbnb.

Waarom geen vakantieverhuur?
Los van de overtreding van formele regels: waarom is vakantieverhuur onwenselijk?

Vakantieverhuur zet druk op de sociale structuur van de buurt: meer en meer zie je gebieden in de binnenstad waar “passanten” de plaats innemen van reguliere bewoners.

Ook horen we van buren van woonruimten in de vakantieverhuur over overlast: de gasten realiseren zich bijvoorbeeld vaak niet dat de vakantiewoning tussen allerlei andere woningen in ligt en een tuintje grenst aan andere huizen. De verhuurder op afstand kan niet ingrijpen en is vaak niet eens aanwezig om de gasten er op te wijzen hoe zich te gedragen.

Woningen zijn schaars in Delft, al helemaal die in de binnenstad. Vakantieverhuur zorgt er voor dat deze schaarse woningen niet meer beschikbaar zijn voor woningzoekenden uit de stad.

En dat de prijzen van vastgoed steeds verder worden opgedreven: vakantieverhuur maakt van vastgoed een verdienmodel. We zien daarbij verhuurders afkomstig uit Delft, maar ook verhuurders woonachtig buiten Delft, en zelfs buiten Nederland: o.a. in de VS en in Duitsland.

Tijd voor beleid en handhaving
 
Structurele kortlopende verhuur van woonruimten mag niet, daarin is de regelgeving duidelijk. We zien, naast panden die permanent verhuurd worden, ook panden die een substantieel deel van het jaar verhuurd worden. Ook dat vinden we ongewenst, en we willen een duidelijke begrenzing zodat het voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mogelijk en toelaatbaar is.

We willen in Delft Amsterdamse toestanden voorkomen, en vragen de gemeente om beleid. Concreet vragen we:

 1. Beleidsregels op te stellen over vakantieverhuur van de eigen woning. De Amsterdamse aanpak met verplichte registratie en maximaal 30 dagen verhuur lijkt ons een goed vertrekpunt.
 2. Systematisch te handhaven als er overtreding is van de regels, te beginnen met voormalige woonruimten die permanent verhuurd zijn; met allereerst oog voor adressen waar geen bewoners staan ingeschreven
 3. Op de website van de gemeente duidelijk te communiceren dat vakantieverhuur in beginsel niet is toegestaan.

Kent u in de buurt woonruimte die niet meer als woning wordt gebruikt, geef het ons door of dien zelf een handhavingsverzoek in.


UPDATE 27 OKTOBER 2019

Het pand aan de Verwersdijk wordt niet meer via de website van airbnb aangeboden. De eigenaar meldt ons dat het pand bewust alleen verhuurd wordt als er een buiten het toerisme gelegen behoefte kan worden vervuld, en voor minimaal een maand.

geplaatst op
20 oktober 2019