Testvoorstellen huisvuilinzamelen binnenstad bekend

In Delft wordt jaarlijks per inwoners 218 kg huisvuil in de grijze zak gedaan. Een groot deel van dit huisvuil is te hergebruiken, slechts 8% is echt restafval, zie het plaatje van de kliko met de sorteeranalyse.

Delft gaat daarom het huisvuil meer gescheiden inzamelen. De gemeenteraad heeft daar vorig jaar het besluit toe genomen. Nieuw is daarbij dat plastic, metalen blikjes en drankkartons (PM) samen afgevoerd kunnen worden. De standaard aanpak voor laagbouw in Delft wordt dan:

  • Groente- Fruit en Tuinafval (GFT) hiervoor 240 liter kliko, legen 1 x per 2 weken.
  • PMT hiervoor 240 liter kliko, legen 1 X per 2 weken.
  • Papier hiervoor 240 liter kliko, legen 1 x per 4 weken.
  • Glas zelf naar wijkcontainer brengen.
  • Textiel wordt een aantal keren per jaar opgehaald.
  • Restafval zelf naar wijkcontainer brengen.

Veel huizen in de binnenstad beschikken niet over de mogelijkheid om de benodigde drie kliko’s te bergen, Daarom hebben wij in augustus vorig jaar een brief aan de gemeente gestuurd met de vraag om een aparte aanpak voor de binnenstad te bezien. Dat verzoek is gehonoreerd. De afgelopen weken is door een groep vertegenwoordigers van de gemeente, Avalex en de bewonersbelangenverenigingen - dus ook BBN - bezien wat de mogelijke alternatieven zijn voor huisvuil ophalen in de binnenstad. Uit deze mogelijkheden zijn de volgende twee als meest kansvol door de groep geselecteerd:

  • Milieustraat parken. Overdag staan er op straat aanhangers met verzamelcontainers voor GFT, PMT, textiel, glas en klein chemisch afval. Aan het einde van de werkdag worden de aanhangers weggehaald en de volgende dag weer leeg teruggezet.

  • Aan het einde van de straat. De bestaande verzamelcontainers t.b.v appartementencomplexen zoals de voormalige TU bibliotheek worden bestemd voor gescheiden afvalstromen en worden ook gebruikt door andere omwonenden. Daarnaast wordt het aantal ondergrondse containers elders in de wijk naar behoefte uitgebreid.

Beide voorstellen gaan ervan uit dat de bewoners meer wegbrengen naar verzamelcontainers. Dit is niet omdat de bewoners dit leuk vinden, maar om een oplossing te vinden voor het thuis niet hebben van ruimte voor de opslag van vies afval. Oud papier is niet vies. Daarom stellen wij ons op het standpunt dat oud papier gewoon opgehaald blijft worden.

Eind mei, begin juni wordt de twee testvoorstellen op kleine schaal getest. In het najaar worden deze voorstellen, mogelijk naar aanleiding van de test wat aangepast, op grotere schaal in een pilot beproefd.

In 2017 zal het college van B&W een definitief voorstel voor het ophalen van het huisvuil naar de gemeenteraad sturen. Voor een uitgebreide omschrijving van de twee testvoorstellen zie de bijlage.

geplaatst op
22 april 2016