Te hard rijden in autoluwplus

Het autoluwplusgebied is een voetgangersgebied en er geldt een maximumsnelheid van 15 km/uur. Echter in de praktijk wordt er in het autoluwplusgebied vaak veel te hard gereden door auto’s en in het bijzonder door bezorgbrommers en -scooters, zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts. Het te hard rijden is gevaarlijk, geeft overlast en draagt niet bij aan een gastvrije binnenstad, waar je onbezorgd moet kunnen lopen. De afgelopen jaren hebben wij de gemeente regelmatig om maatregelen verzocht, echter steeds zonder veel succes.

Wij hebben in februari wederom een brief over het onderwerp naar de gemeente gestuurd met verzoek om aandacht èn met een aantal concrete vragen over handhaving op snelheid. Ook hebben wij naar aanleiding van onze brief via AD regio Delft en Stadsradio Delft aandacht kunnen vragen voor het aanpakken van te hard rijden in autoluwplus.

Actie door gemeente
Kort daarop hebben wij van gemeentewege vernomen dat de burgemeester opdracht heeft gegeven strenger op te treden richting de bedrijven waar bezorgers op brommers of scooters in dienst zijn:

Voortaan worden de overtredingen van verschillende bezorgers van hetzelfde bedrijf bij elkaar opgeteld. Als ze samen meer dan drie keer de fout in gaan, kan de burgemeester de ontheffing tijdelijk intrekken. Dat bedrijf mag dan voor een bepaalde periode niet meer met scooters rijden in de Delftse binnenstad. Blijven de bezorgers vna het bedrijf overtredingen maken dan kan de burgemeester de ontheffing voor altijd intrekken en mag het bedrijf niet meer met scooters rijden in de binnenstad van Delft. 

Antwoord op onze vragen
Inmiddels hebben wij ook schriftelijk antwoord van de gemeente gekregen op onze vragen over handhaving op snelheid. Deze zijn als volgt

1. In hoeverre wordt er gehandhaafd door Politie en Handhaving en Toezicht op hard rijden? Hierop wordt door de politie gehandhaafd tijdens de reguliere surveillance in de binnenstad. Onze gemeentelijke handhavers hebben niet de bevoegdheid om mensen voor dit feit te bekeuren, maar hebben inmiddels wel veertien geregistreerde waarschuwingen gegeven.

2. Hoeveel “bonnen”zijn er de afgelopen anderhalf jaar uitgeschreven door
a. Politie wegens te hard rijden; Als er door de politie bekeuringen worden geschreven, dan worden deze direct verzonden naar het CJIB. Hierdoor is het niet mogelijk om het aantal bekeuringen aan te geven.
b. Politie wegens veroorzaken van een gevaarlijke situatie door hard rijden; Sinds het inzetten van het boven geschetste nieuwe handhavingsbeleid voor de bezorgbrommer- en scooters vanaf februari zijn er door de politie 12 bekeuringen geschreven vanwege het niet houden aan de vergunningsvoorwaarden (rijgedrag en onnodig gebruik maken van de autoluwe binnenstad). Dit cijfer kan gegeven worden omdat afgesproken is dat per februari hier een separate registratie van plaatsvindt.
c. Handhaving en Toezicht wegens veroorzaken van een gevaarlijke situatie door hard rijden. Er zijn door de controleurs van de gemeente 19 vastgelegde waarschuwingen geven.

Mening BBN
Wij zijn blij dat de gemeente het onderwerp te hard rijden nu serieus heeft opgepakt. Wij hopen dat de gemeente deze inspanning ook zal blijven verrichten en dat dit tot blijvend beter gedrag van de bezorgbrommers – en scooters zal leiden.

BBN-bijeenkomst van 12 juni
Op deze bijeenkomst zullen bezien in hoeverre de leden een beter rijgedrag van de bezorgbrommers – en scooters ervaren.

Op deze  bijeenkomst zullen wij ook uitgebreid aandacht besteden aan de mogelijkheden en wensen om het bezoekersverkeer in de gehele binnenstad te verminderen. Een apart voorstel hiertoe zal met de agenda voor de bijeenkomst worden meegestuurd. 

geplaatst op
01 juni 2019