SCMD doe s.v.p. wat aan gevaarlijke bezorgbrommers en -fietsers

Gevaarlijk rijgedrag van bezorgbrommers en –fietsers en is een al lang bestaand probleem. Het komt niet alleen in het autoluwplusgedeelte voor, maar ook steeds meer in de overige binnenstad. De afgelopen jaren is het aantal horecazaken met bezorgservice in de binnenstad sterk gestegen. Voor de coronacrisis telden wij al vijftig horecazaken met bezorgservice. De lockdown heeft het thuisbezorgen een extra impuls gegeven met mogelijk een gedeeltelijk blijvend effect.

Uit onze achterban krijgen we meer en meer signalen van onveilig rijgedrag van bezorgbrommers en –fietsers. Het betreft overwegend te hard rijden en het negeren van voorrangssituaties, maar ook het met hoge snelheid tegen het verkeer inrijden en het rijden over stoepen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor de bewoners, de bezoekers, maar ook voor de bezorgers zelf. De bezorgers zijn jong en zijn zich niet altijd bewust van de risico’s van hun rijgedrag voor anderen en voor zichzelf. Het gevaarlijke rijgedrag en het risico daarvan hebben wij de afgelopen jaren vaak aangekaart bij gemeente en politie. Dit heeft jammer genoeg niet tot blijvend resultaat geleid.

De bezorgers rijden overwegend direct of indirect voor bedrijven in de binnenstad van Delft. Daarom hebben wij ons nu per brief gericht tot de SCMD. De SCMD is de Stichting Centrum Management Delft. Het doel van de SCMD is het verbeteren van het economisch functioneren van de binnenstad van Delft. In de SCMD zijn de ondernemers in de binnenstad, dus de opdrachtgevers van de bezorgbrommers en -fietsers vertegenwoordigd. Wij hopen dat de aanpak via deze weg tot meer blijvend resultaat leidt.

Voor de brief aan de SCMD klik hier.

geplaatst op
15 februari 2021