Protocol logistiek positief ontvangen in raadscommissie

Het Protocol Logistiek betekent dat er alleen met een ontheffing de logistiek zone ingereden mag worden. Aan de ontheffing zijn niet alleen voorwaarden verbonden, maar zijn ook gedragsregels gekoppeld en aanvullende eisen. Dit maakt duidelijk dat de aanvrager door de ontheffing niet alleen van zijn probleem af is ( geen toegang hebben tot de logistieke zone), maar dat hij zoveel mogelijk moet bijdragen aan het oplossen van het probleem waarvoor het autoluw- als oplossing is ingesteld.

Het Protocol Logistiek is van toepassing op de gehele binnenstad (is logistieke zone), dus niet alleen het huidige voetgangersgebied. Het betreft alle vrachtwagens, behoudens de volgende drie categorie├źn:

  • vervoer ten behoeve van de warenmarkt;
  • bijzonder vervoer zoals verhuiswagen, ondeelbaar vervoer en kermisvoertuigen
  • toegang op maat indien het belang daar aanleiding tot geeft.

Er is met ontheffing alleen toegang tijdens de tijdvensters. De tijdvensters zijn:

  • door de week en op zaterdag van 07.00 tot 12.00 uur;
  • op zon- en feestdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.

In 2017 kan al het zwaar verkeer een ontheffing krijgen. De venstertijden en de gedragsregels zijn van toepassing, maar er gelden dan geen aanvullende eisen. Vanaf 2018 komen er wel aanvullende eisen. Er is inmiddels door de gemeente een werkgroep ingesteld die de aanvullende en meetbare eisen zal formuleren en die ook de monitoring van de beoogde vermindering van het vrachtverkeer zal begeleiden. In de werkgroep hebben zitting de vervoerders, de ondernemers en de bewoners. BBN is de vertegenwoordiger van de bewoners in de werkgroep.

Wij hebben vorig jaar samen met de andere belangenverenigingen in de binnenstad de notie Vrachtverkeer in de binnenstad van Delft opgesteld. Deze notitie hebben wij toen aangeboden aan het college. Deze notitie beziet naast de oorzaken, vooral de kansen en oplossingen voor de overlast door het vrachtverkeer. Een van de oplossingen die wij in de notitie aangedragen hebben is het Protocol Logistiek. Wij zijn natuurlijk blij dat ons idee overgenomen is. Afgelopen dinsdag werd er vanuit de commissie ook aan onze notitie gerefereerd en werd vervolgens aan de wethouder gevraagd welke problemen en oplossingen die in de notitie staan inmiddels door het college zijn opgepakt. Een overzicht werd toegezegd. Dit alles toont aan dat het door bewoners belangenverenigingen gezamenlijk opstellen van een notitie met daarin problemen en mogelijke oplossingen een goed werkend instrument is.

Voor de notitie Vrachtverkeer in de binnenstad van Delft klik hier

 

geplaatst op
13 oktober 2016